Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-06-28 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-06-28 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-06-28 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-06-28 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-06-28 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-06-28 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-06-28 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-06-28 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-06-28 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-06-28 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-06-28 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-06-28 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Diskusij forumas
Forumas Temos Praneimai Paskutinis praneimas
MINAM.LT
Nra nauj praneim Nuomonës/Naujienos/Info

Moderatorius admin, Telsiuka
22660 23268 14-06-2019 08:01
caicai2017
Nra nauj praneim Forumo taisykles

Moderatorius admin, Telsiuka
2038 2148 14-06-2019 07:54
Darlerrr
Nra nauj praneim Gyvenamoji vieta

Moderatorius Telsiuka
770 809 22-05-2019 07:00
liny195
Forumai
Nra nauj praneim Nuotykiai
Jûsø nuotykiai su dviraèiais
Subforums: Juokeliai
168 186 19-03-2019 04:44
xinxiu24
Nra nauj praneim BMX
337 364 06-06-2019 06:03
xiaxue123
Nra nauj praneim Unicycle-vienaraèiai
Viskas apie Unicycle-vienaraèius
96 128 08-05-2019 02:36
xiaxue123
Nra nauj praneim extreme
Ðuoliukai, 360...
170 189 13-06-2019 07:15
elaine95
Nra nauj praneim Kita
Visa kita kas netinka kitose kategorijose
88 139 11-05-2019 11:26
kleverok
Dviraèiø garaþas
Nra nauj praneim Nevaþiuoja dviratis? Klausk.
Dviraèiø techninë pagalba
73 87 16-01-2019 07:45
vkmoon55
Nra nauj praneim TUNING`as
Diskutuokite TUNING`o tema èia.
268 316 03-06-2019 03:51
anoshalassi
Kelionës
Nra nauj praneim Turizmas
79 104 10-06-2019 09:36
GboysLove
Nra nauj praneim Meet'ai
76 83 09-04-2019 03:47
Xuwanghuan
Nra nauj praneim Renginiai
83 95 17-05-2019 08:43
Xuwanghuan
Nra nauj praneim Kiti pasivaþinëjimai
76 92 22-03-2019 08:06
Xuwanghuan
Nra nauj praneim Kritinë Masë
74 86 31-05-2019 03:40
Xuwanghuan
Skelbimai
Nra nauj praneim Parduodu
67 80 26-03-2019 09:40
yanmaneee
Nra nauj praneim Perku
73 85 26-03-2019 09:22
yanmaneee
Nra nauj praneim Vagystës
810 928 24-05-2019 01:09
mmotony

Nauji praneimai - Nauji praneimai forume nuo paskutinio apsilankymo.
Nra nauj praneim - Forumai be praneim nuo paskutinio apsilankymo.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

happyleila
16/06/2019 02:19
boston celtics
birmingham barons
[url=http://anthonydavis.nbajerseys-store.us/]


happyleila
15/06/2019 22:42
crosby
predators hockey
ny yankees


happyleila
15/06/2019 05:54
nfl free agency
johnny gaudreau
[url=http://brynforbes.nbajerseysshop.us/][b]bry


happyleila
15/06/2019 03:19
celtics
chicago blackhawks
[url=http://ottawasenators.nhl-shop.us/][b]ottawa senators[/b


happyleila
15/06/2019 02:12
dion phaneuf
astros
alex len
[url=htt


aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT