Print thread view
MINAM.LT | Dviraèiø garaþas | TUNING`as
Autorius Muzika dviratyje
admin

Webmaster

Praneimai: 33
stojs: 02.02.08

Parayta 04-03-2008 12:18
Apie Nonso tuning`à - Muzika dviratyje diskutuokite èia. smiley
auris555 Sisti asmenin inut
Autorius RE: Muzika dviratyje
lasuks

Member

Praneimai: 1
Vieta: kedainei
stojs: 11.03.08

Parayta 11-03-2008 12:55
ta muzika ti nera kas pasidarit kolonkiu maziu ir mp3 gero ir viskas okei msmiley


tiuriu 2006 metiu gera tuningota dviratiuka
Sisti asmenin inut
Autorius RE: Muzika dviratyje
bartas8666

Member

Praneimai: 2
Vieta: Pnwz
stojs: 12.03.08

Parayta 16-03-2008 12:07
Visai nieko smiley


Jûsø paraðas uþima per daug pixeliø ir iðtampo tinklalapá.

System
bartas8666 www.evilsoft.wu.lt Sisti asmenin inut
Autorius RE: Muzika dviratyje
BenZaS

Member

Praneimai: 11
stojs: 06.04.08

Parayta 06-04-2008 10:34
Kaðkada buvau nuo mp3 pajungæs á kalonëles ir viska pritvirtinæs dviratyje, daug kam atrodë unikaliai smiley
Sisti asmenin inut
Autorius RE: Muzika dviratyje
BenaSsy sonG

Member

Praneimai: 13
stojs: 06.04.08

Parayta 06-04-2008 10:53
Buvau subà uþmetes ir kalonkës smiley Juokingai atrode, buvau
Bike with Music.
Sisti asmenin inut
Autorius RE: Muzika dviratyje
AndriusT

Member

Praneimai: 3
Vieta: Klaipëda
stojs: 13.05.08

Parayta 14-05-2008 13:05
Að tai dabar darysuos smiley Bet kitaip.Turiu senà nenaudojamà sedynæ tai ja iðsiardes esu ir padarysiu po ja kolonëles su stiklo plastiku ir boksidiniais klijais pagrindas bus padarytas.


Shimano - Space Atomac
Sisti asmenin inut
Autorius RE: Muzika dviratyje
Erxas

Admin

Praneimai: 22
Vieta: Kaunas
stojs: 02.05.08

Parayta 14-05-2008 13:16
Ir kiek viskas kainuos maþdaug?


Minam kol galim!
--- --- --- --- www.gwboys.xz.lt Sisti asmenin inut
Autorius RE: Muzika dviratyje
AndriusT

Member

Praneimai: 3
Vieta: Klaipëda
stojs: 13.05.08

Parayta 14-05-2008 17:52
Nedaug.Suboksidiniai klijai ~8lt. stiklo audinys ~10lt. Tik reikës graþiai viskà padaryti nuðlifuoti ir bus aptraukta medþiaga sedynës.Na kai pradësiu daryti tai ákelsiu nuotraukas ir apraðysiu savo darbà manau smiley


Shimano - Space Atomac
Sisti asmenin inut
Autorius RE: Muzika dviratyje
Erxas

Admin

Praneimai: 22
Vieta: Kaunas
stojs: 02.05.08

Parayta 15-05-2008 08:57
Ok, lauksim smiley


Minam kol galim!
--- --- --- --- www.gwboys.xz.lt Sisti asmenin inut
Autorius RE: Muzika dviratyje
Telsiuka

Admin

Praneimai: 13
Vieta: telsiai
stojs: 13.09.10

Parayta 13-09-2010 19:25
Að ðito noreèiau bet iðkur gat kolonkes?


Galimas padejejas
gramafonas1 Sisti asmenin inut