Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-10-30 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-10-30 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-10-30 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-10-30 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-10-30 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-10-30 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-10-30 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-10-30 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-10-30 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-10-30 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-10-30 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-10-30 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Temos perira
MINAM.LT | Kelionës | Meet'ai

Atspausdinti Reitingas Naujoji perira


Autorius Meet'as Kaune
Erxas

Admin

Nario avataras

Rank 2


Praneimai: 22
Vieta: Kaunas
stojs: 02.05.08

Parayta 03-05-2008 17:11
Kaune organizuojamas www.minam.lt kolektyvo meet'as. Vieta bei laikas bus patikslinta.

Ketinantys atvaþiuoti pasiraðykit forume, kad þinotume, ar verta rinktis. Atvaþiavæ pabendrausim ir pradësime savo "þygá" su dviraèiais. Pravaþiuosime centrinëmis gatvëmis, Laisvës Alëja bûryje ir toliau jau kas kaip. Kaip sakiau, kurie ketina atvaþiuoti raðykit á tam skirtà skiltá FORUME. Kvieskit draugus, gimines - kà tik norite. Svarbu, kad susirinktume ir gerai praleistume laika. Sëkmës!

Tikslesnë informacija forume.


Minam kol galim!
Redaguotas Erxas 04-05-2008 22:05
--- --- --- --- www.gwboys.xz.lt Sisti asmenin inut
Autorius RE: Meet'as Kaune
Erxas

Admin

Nario avataras

Rank 2


Praneimai: 22
Vieta: Kaunas
stojs: 02.05.08

Parayta 31-05-2008 09:30
Kas buvo Kritinei Masëj Kaune?


Minam kol galim!
--- --- --- --- www.gwboys.xz.lt Sisti asmenin inut
Autorius RE: Meet'as Kaune
Telsiuka

Admin

Nario avataras

Rank 2


Praneimai: 13
Vieta: telsiai
stojs: 13.09.10

Parayta 14-09-2010 06:34
Buvo telðiuose meet`as


Galimas padejejas
Redaguotas Telsiuka 14-09-2010 06:35
gramafonas1 Sisti asmenin inut
Perokti forum:
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT