Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-10-30 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-10-30 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-10-30 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-10-30 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-10-30 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-10-30 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-10-30 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-10-30 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-10-30 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-10-30 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-10-30 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-10-30 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
aukyklos archyvas
TRINTI USERITelsiuka rugsjo 13 2010 19:43:35
Gerai iki SUsimatysim rytoj
TRINTI USERITelsiuka rugsjo 13 2010 18:15:37
2 ko neatsakot ? Mþuciai?
TRINTI USERITelsiuka rugsjo 13 2010 13:59:20
labas
TRINTI USERIkipras774 liepos 09 2010 12:42:55
Kur galëèiau nusipirkti bmx ? smiley
TRINTI USERIarturirius gegus 25 2010 17:51:08
Ar ten vien bmixsai
TRINTI USERIarturirius gegus 25 2010 17:50:51
O toje parduotuveje bmx nors yra ?
TRINTI USERIvilmantas gegus 20 2010 10:50:16
2
TRINTI USERIgeduxxx2 gegus 13 2010 10:02:55
Gal galit kas imesti video kaip paðokti su dviraèiu i orà tas vienas yra bet man nelabai suprantamas ;//
TRINTI USERIKestutis21 gegus 11 2010 18:57:44
Nieksnezino nieko apie koki masini dviraciu pirkima vilniuje ?
TRINTI USERIromcce kovo 11 2010 09:27:06
ieskau bendraminciu pasivazineti po Vilniu ir aplink ji, vakarais ir savaitgaliais smiley [email protected]
TRINTI USERImykolas vasario 05 2010 18:00:13
2
TRINTI USERIZygintas lapkriio 27 2009 11:55:02
www.velouostas.lt "Blogas" apie dvirtizmà Klaipëdoje. http://www.velouostas.lt/forumas/ Klaipëdos dviratininkø forumas.
TRINTI USERIadmin rugpjio 09 2009 20:06:30
Taip. Reginys vadinasi - Kritinë masë. smiley
TRINTI USERIneringa rugpjio 06 2009 10:49:31
o cia kas nros susitinka ir vazineja kartu?
TRINTI USERIinga9 gegus 29 2009 09:19:09
na ka i km siandien sausim smiley
TRINTI USERIdiuksas gegus 19 2009 11:16:31
ZYMEJIMAS VYGS: Klaipëdoje, dviraèiø tako, esanèio ties Vasaros estrada, pradþioje. Visiems reikia turëti asmens bei dviraèio dokumentus.
TRINTI USERIdiuksas gegus 19 2009 11:06:35
Specialios akcijos metu uostamiesèio policijos Prevencijos skyriaus pareigûnai kvieèia klaipëdieèius registruoti ir paþymëti savo dviraèius. Akcija vyks geguþës 21 dienà, nuo 17 iki 20 val., Kla
TRINTI USERIadmin gegus 10 2009 10:01:08
news.php?readmore=449 þymëti reikia todël, kad jeigu rastu pavogtà dviratá lengviau atrastu jo savininkà.
TRINTI USERIRytis gegus 09 2009 20:48:02
,,Nepamirðkit pasiþymëti dviraèiø ðiandien.,, kur ir kodel cia reikia zymeti?
TRINTI USERInitroxas gegus 02 2009 19:43:30
sveiki smiley
Puslapis 2 i 7 < 1 2 3 4 5 > >>
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

mert34
24/10/2020 21:52
freeporn

mert34
24/10/2020 21:52
[url=http://freepornvideosite.com/porn/free-pron-tube-xnxx-sex-mom-video-bokep/]xnxx[
/url]


mert34
24/10/2020 21:51
xvideos2 [url=http://freepornvideosite.com/porn/free-pron-tube-xnxx-sex-mom-video-bokep/]xnxx[
/url]


antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT