Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-05-31 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-05-31 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-05-31 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-05-31 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-05-31 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-05-31 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-05-31 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-05-31 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-05-31 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-05-31 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-05-31 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-05-31 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Aiðkëja olimpinë moterø dviraèiø plento rinktinë
NaujienosAntradiená Lietuvos dviraèiø sporto federacijos (LDSF) Vykdomojo komiteto posëdyje oficialiai bus patvirtinta ðalies moterø plento rinktinës galutinë sudëtis. Kol kas kelialapá á Pekino vasaros Olimpines þaidynes ðimtu procentø yra uþsitikrinusi vienintelë Edita Puèinskaitë.

Patikimi ðaltiniai DELFI informavo, kad rinktinëje be E. Puèinskaitës turëtø bûti Modesta Vþesniauskaitë ir Jolanta Polikevièiûtë.

LDSF generalinis sekretorius Antanas Tauèius iki antradienio popietës ðios DELFI informacijos nenorëjo komentuoti.

32-ejø metø E. Puèinskaitë, atstovaujanti Vokietijos komandai "Nuernberger", 2008 m. Tarptautinës dviraèiø sporto sàjungos (UCI) paskelbtoje pasaulio plento dviratininkiø reitingø lentelëje uþima penktàjà vietà (557,75 tðk.).

E. Puèinskaitë sekmadiená pasibaigusiose prestiþinëse „Giro d'Italia“ varþybose uþëmë 6-àjà vietà. Lietuvë 2004-øjø Olimpinëse þaidynëse Atënuose grupinëse lenktynëse finiðavo 9-a, o 2000-aisiais Sidnëjuje - 25-a.

Kiti E. Puèinskaitës pasiekimai:

2008 m. Lietuvos plento èempionato grupinës lenktynës 13-a vieta;

2006 m. ir 2007 m. – „Giro d'Italia“ varþybø nugalëtoja;

2004 m. Olimpinës þaidynës, (Atënai, Graikija) grupinës lenktynës – 9-a vieta;

2001 m. pasaulio plento èempionato grupiniø lenktyniø viceèempionë;

2000 m. Olimpinës þaidynës (Sidnëjus, Australija) asmeninës lenktynës laikui – 10-a vieta; grupinës lenktynës – 25-a vieta;

1999 m. pasaulio plento èempionato grupiniø lenktyniø èempionë ir asmeniniø lenktyniø laikui bronzos medalio laimëtoja;

1998 m. „Tour de France“ lenktyniø nugalëtoja;

1995 m. pasaulio plento èempionato grupiniø lenktyniø bronzos medalio laimëtoja;

24-eriø metø Modesta Vþesniauskaitë ið Vokietijos komandos "Nuernberger" laimëjo 2008 metø Lietuvos plento èempionato moterø grupines lenktynes, o atskiro starto rungtyje uþëmë 7-àjà vietà.

M. Vþesniauskaitës pasiekimai pasaulio ir Europos èempionatuose:

2004 m. pasaulio plento èempionato grupinës lenktynës - 5-a vieta;

2004 m. Europos plento èempionato U-23 grupinës lenktynës - 5-a vieta;

2003 pasaulio èempionato grupinës lenktynës - 50-a vieta;

2003 m. Europos jaunimo èempionatas - 9-a vieta;

2002 metø Pasaulio jaunimo èempionatas - 16-a vieta.

37-eriø metø Jolanta Polikevièiûtë („Chirio-Forno d'Asolo“ komanda) yra viena labiausiai patyrusiø Lietuvos dviratininkiø. Sekmadiená pasibaigusiose „Giro d'Italia“ lenktynëse ji uþëmë 8-àjà vietà.

J . Polikevièiûtës pasiekimai pasaulio èempionatuose ir Olimpinëse þaidynëse:

2005 m. pasaulio èempionato grupinës lenktynës – 9-a vieta;

2004 m. Olimpinës þaidynës, (Atënai, Graikija) grupinës lenktynës – 31-a vieta;

2003 m. pasaulio èempionatas Hamiltone - 19-a vieta;

2001 m. pasaulio èempionatas - 11-a vieta.

1996 m. Olimpinës þaidynës (Atlanta, JAV) - grupinës lenktynës 5-a vieta, asmeninës – 7-a vieta.

www.DELFI.lt
Komentarai
kakakaoo gegus 25 2019 03:04:35
fitflops sale clearance
nike shoes for men
michael kors outlet
nike air max outlet
uggs
ugg outlet
ugg boots
rolex watches outlet
lebron 13
匡威英国官网
hermes outlet
mbt outlet
true religion outlet store
adidas shoes
cheap nba jerseys
coach factory outlet
christian louboutin outlet
adidas nmd
coach outlet
adidas outlet
off white clothing
supreme clothing uk
pandora charms
valentino shoes outlet
birkenstocks
christian louboutin
denver broncos jerseys
michael kors outlet
jordans
adidas neo
michael kors outlet clearance
nobis jackets
coach outlet store
nike factory
pandora
adidas shoes
true religion jeans outlet
true religion outlet store
jacksonville jaguars jerseys
san francisco giants jerseys
coach factory outlet online
ralph lauren outlet
david yurman bracelet
atlanta falcons jersey
pittsburgh steelers jerseys
asics shoes
nike air max
north face
kobe 11
fila shoes
christian louboutin outlet
fred perry polo shirts
baltimore ravens jerseys
nike shoes
nike shoes
moncler dunjacka
coach factory outlet
kate spade outlet
ugg boots
air jordan
ed hardy clothing
cheap jordans
oakley sunglasses
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet
adidas outlet
moncler outlet
nike outlet
lacoste outlet
chargers jerseys
adidas outlet
air max 2017
coach outlet
coach outlet
prada outlet
coach
nike outlet
coach factory outlet
匡威英国官网
yeti tumbler
mlb jerseys
air jordan retro
coach outlet
michael kors outlet
christian louboutin
jordan 12
christian louboutin outlet
gymshark leggings
adidas yeezy shoes
coach factory outlet online
juicy couture outlet
air jordan
coach outlet
ferragamo outlet store
gucci handbags
christian louboutin outlet
cheap jordan shoes
swarovski jewelry
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet store
coach outlet online
canada goose outlet
mcm outlet
christian louboutin outlet
nike outlet
ugg boots
air jordan shoes
louboutin outlet
soccer jerseys
louboutin outlet
coach outlet
coach outlet
QQQ
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

happyleila
02/05/2019 23:10
Camisas Ralph Lauren
nike shoes
ecco
[url=http:/


happyleila
02/05/2019 08:42
mizuno
Converse All Star
Ed Hardy Shirt
[url=http://w


happyleila
01/05/2019 15:04
jordan
nike air max
kate spade handbags
[url=http


happyleila
01/05/2019 00:09
Guess Vestidos
nike air max 95
levi's
[url=http://www.nike-


happyleila
30/04/2019 13:11
converse femme
converse shoes
supreme hoodie
[url=http:/


aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT