Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Skirk Lietuvos dviratininku bendrijai 2 % parama - ir kitos smulkmenos
Naujienos

Ateina pavasaris, tai jau istoriðkai ir tas laikas, kai dauginasi (ehm!)... daugėja dviratininkai - ir reikia deklaruoti mokėsčius. Po naujos tarybos rinkimo Lietuvos dviratininkų bendrija ruoðiasi naujam iððukiams: su nauju pirmininku apginti ir atginti dviratininkų teisės.

Jeigu Jūs manote kad mūsų kova teisėta – arba bent, kad mes prisidėdame prie demokratiðkos diskusijos kultūros Lietuvoje turite galimybę įstoti – arba skiri 2 % savo pajamų mokesčio Lietuvos dviratininkų bendrijai (ir serveriai neiðsilaiko be maitinimo...):
JŪSŲ PARAMOS DĖKA GALIME POPULIARINTI EKOLOGIÐKĄ DVIRAČIŲ TRANSPORTĄ IR GINTI VIEÐUOSIUS INTERESUS

Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymai suteikia Lietuvos gyventojams galimybę nuo savo sumokėto pajamų mokesčio (iki 2 %) paremti organizacijas turinčias teisę gauti paramą. Visuomeninė organizacija Lietuvos dviratininkų bendrija gali gauti Jūsų paramą. Tai Jums papildomai nieko nekainuos.

Norintieji mus paremti turėtų uþpildyti (iki 2007 m. geguþės 2 d.) Valstybinės mokesčių inspekcijos blanką FR0512. Jį galima gauti Mokesčių inspekcijos apskričių padaliniuose arba parsisiųsti ið interneto ir uþpildyti blanko FR0512 versija nr.1 PDF formatu (ne DOC) arba elektroniniu ABBYY eFormFiller formatu MXFD. 

Blankas FR0512 parsisiuntimui ið interneto:
- "PDF" formate http://www.vmi.lt/formos/pdf/FR0512.pdf
- "MXFD" formate http://deklaravimas.vmi.lt/Forms/FileDownload.aspx?file=17

Pildant blanką prireiks ðių mūsų duomenų:

10. Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 9194509

11. Paramos gavėjo pavadinimas – Lietuvos dviratininkų bendrija

12. Buveinės adresas – Taikos pr. 42-3, LT-91216 Klaipėda

15. Atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT257044060000547504


Jei nusprendėte mus paremti tiesiogiai
, paramą galite pervesti į Lietuvos dviratininkų bendrijos sąskaitą: Nr. LT25 7044 0600 0054 7504,
AB "SEB Vilniaus bankas" Klaipėdos filialas, banko kodas – 70440.

Praðymas pervesti 2% ir kitos deklaravimo formos turi būti uþpildomi laikantis tokių reikalavimų (Mokesčių inspekcijos informacija).

 

Pildant kompiuteriniu būdu:

- tekstas raðomas didþiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
- raidės ir skaičiai įraðomi tiksliai į jiems skirtas vietas, nepaþeidþiant nurodytų laukų linijų;
- kai įraðomas rodiklis turi maþiau þenklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuðčios vietos (tuðti langeliai) gali būti paliekamos tiek deðinėje, tiek kairėje pusėje, iðskyrus laukelius, kuriuose įraðomos sumos. Sumos įraðomos tik deðinėje laukelio pusėje (t. y. tuðti langeliai gali būti paliekami tik kairėje pusėje);
- įraðomos gautų pajamų sumos negali būti apvalinamos, t. y. jos turi būti nurodomos litais ir centais. Jeigu perskaičiuojant pajamas po kablelio gaunami daugiau kaip du skaičiai, tai po kablelio įraðomi du skaičiai, o trečiasis apvalinamas: nuo 5 iki 9 laikomas 1 ir pridedamas prie antrojo po kablelio skaičiaus ir pan.
- mokesčio suma turi būti įraðoma tik sveikais skaičiais, t. y.: 1- 49 centai atmetami, o 50-99 centai laikomi litu;
- nepildomuose laukeliuose neraðoma jokių brūkðnelių ar kitų simbolių. Tarp þodþių paliekami tarpai. Simboliams įraðyti skiriamas atskiras langelis.
- kompiuteriu iðspausdintoje deklaracijoje ir jos prieduose turi iðlikti originalo proporcijos (atstumai tarp þenklų, esančių kampuose, atstumai tarp ðių þenklų ir pildomų laukų).

Pildant raðtu:

- pildoma juodu arba tamsiai mėlynu raðikliu (raðalu);
- tekstas raðomas didþiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
- raidės ir skaičiai įraðomi tiksliai į jiems skirtas vietas, nepaþeidþiant nurodytų laukų linijų;
- kai įraðomas rodiklis turi maþiau þenklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuðčios vietos (tuðti langeliai) gali būti paliekamos tiek deðinėje, tiek kairėje pusėje, iðskyrus laukelius, kuriuose įraðomos sumos. Sumos įraðomos tik deðinėje laukelio pusėje (t. y. tuðti langeliai gali būti paliekami tik kairėje pusėje);
- įraðomos gautų pajamų sumos negali būti apvalinamos, t. y. jos turi būti nurodomos litais ir centais. Jeigu perskaičiuojant pajamas po kablelio gaunami daugiau kaip du skaičiai, tai po kablelio įraðomi du skaičiai, o trečiasis apvalinamas: nuo 5 iki 9 laikomas 1 ir pridedamas prie antrojo po kablelio skaičiaus ir pan.
- mokesčio suma turi būti įraðoma tik sveikais skaičiais, t. y.: 1- 49 centai atmetami, o 50-99 centai laikomi litu;
- nepildomuose laukeliuose neraðoma jokių brūkðnelių ar kitų simbolių. Tarp þodþių paliekami tarpai. Simboliams įraðyti skiriamas atskiras langelis.


Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT