Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-02-28 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-02-28 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-02-28 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-02-28 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-02-28 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-02-28 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-02-28 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-02-28 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-02-28 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-02-28 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-02-28 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-02-28 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviratininkai nenori bûti Kalëdø eglutëmis
Dviraèiø naujienos

Kova su karu keliuose Seimui tapo patogia priedanga prastumti vieno ar kito įstatymo pakeitimus, nors daþnai neįsiklausoma į nuomonę tų þmonių, kuriems ðie teisės aktai yra skiriami.

Praėjusių metų pabaigoje parlamentarų nuosprendþio auka tapo dviratininkai. Nuo liepos 1-osios įsigaliosiančios Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos jiems privaloma tvarka liepia vaþinėjant keliais uþsidėti ðalmą.

Įstatyme yra ir kitų pakeitimų - nuo liepos dviratininkai vaþiuodami keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui privalės dėvėti ðviesą atspindinčią liemenę bei naudoti priekinį ðviečiantį dviračio þibintą.

Ðalmai nepakenks

"Ar nepersistengta su ðalmais? Teko vartyti porą studijų, ir turiu pripaþinti, kad ðalmai dviratininkus gelbsti tik tuo atveju, jei jie parkrenta patys. Eismo įvykio metu, kai dviratininkas partrenkiamas automobilio, daþniausiai suþalojamas þmogaus stuburas", - "Autosalonui" sakė Susisiekimo ministerijos Saugaus eismo departamento direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Pumputis.

Jis sakė ið dalies pritariantis dviratininkų teiginiams, kad ðalmų naudojimas galėtų būti ne privalomo, o rekomendacinio pobūdþio: "Jau dabar Vilniuje daug dviračiais vaþiuojančių þmonių naudoja ðalmus. Tas pats yra ir Vakarų Europos ðalyse, kur ðalmų naudojimas taip pat nėra privalomas - ten þmonės ir taip sąmoningi, supranta, kas saugu, o kas - ne. O svarbiausia, ko reikia mūsų dviratininkams - būtent jiems skirtos infrastruktūros."

Vis dėlto V. Pumputis įsitikinęs, kad privalomas ðalmų naudojimas duos naudos.

"Tie ðalmai juk lengvi, diskomforto nebus. Aiðku, vyresnio amþiaus þmonėms, o ypač kaimo vietovėse, jie atrodys visiðkai neįprasti ir nesuprantami. Tačiau abejoju, ar policininkai stovės dviračių takuose ir gaudys tuos, kurie vaþinėja be ðalmų", - vienintelę viltį paliko valdininkas.

 

Tiek ðalmų, tiek ðviesą atspindinčių liemenių dėvėjimas turi būti ne privalomas - naudoti ðias saugumo priemones įstatymai turėtų tik rekomenduoti, įsitikinęs R. Liutika
Melþti karvių - su ðalmu 

Nors įstatymai dviračiais vaþiuoti keliais leidþia tik eismo kryptimi, ir automobilių vairuotojai tamsiu paros metu geriau pastebėti dviratį galėtų ðviečiant ðio galiniam þibintui, naujosios įstatymo pataisos liepia naudoti priekinį ðviečiantį þibintą.

V. Pumputis dėl to prieðtaravimų nemato.

"Galinį þibintą atstos privaloma ðviesą atspindinti liemenė. Jei ðviestų ir galinis, ir priekinis þibintai, reikėtų daugiau galios, o tai jau taptų rūpesčiu patiems dviratininkams", - įsitikinęs departamento atstovas.

"Dviratininkų saugumui svarbesnis yra galinis þibintas, ir jis turėtų ne ðviesti, o mirksėti - taip dviratis tamsoje pastebimas geriau. Aiðku, gerai ir mirksintis priekinis þibintas, tačiau Seimas, visiðkai neatsiþvelgęs į mūsų praðymus ir rekomendacijas, privalomu padarė tik priekinio ðviečiančio þibinto naudojimą", - nusivylimo neslepia klaipėdietis Rolandas Liutika, Lietuvos dviratininkų bendrijos (LDB) narys bei revizorius.

Įstatymo pataisas jis vadina didþiausia kvailyste.

"Ar jūs įsivaizduojate bobutę, kuri kas rytą vaþiuoja melþti karvių su ðalmu ant galvos? Ðis reikalavimas turėjo būti tik rekomendacinio pobūdþio", - sako dviratininkas.

Þingsnis atgal

Pasak R. Liutikos, keista, kad ðiais laikais, kai kovojama uþ oro tarðos bei transporto kamðčių gatvėse maþinimą, uþ sveiką gyvenseną, Lietuvos politikai þengė þingsnį prieðinga kryptimi - priėmė įstatymą, paskatinsiantį, jo nuomone, þmones nusigręþti nuo dviračių.

"Uþsienio praktikoje pavyzdþių jau yra. Pasaulyje yra tik dvi ðalys, kurios ðalmų naudojimą padarė privalomą - Australija ir Ispanija. Abiem atvejais tai davė tik vieną efektą - dviratininkų skaičiaus sumaþėjimą, ir poveikio avaringumui ar kaukolės suþalojimams neturėjo", - tikina dviračių entuziastas.

Anot jo, būsimieji pakeitimai atbaidys nemaþai tų, kurie dviračio dar neturėjo ir ruoðėsi jį įsigyti, taip pat sumaþės ir þmonių, jau vaþinėjančių dviračiais: "Stovi dviratis balkone, o þmogus mąsto: "Gal pasivaþinėti ðiandien? Bet juk reikia ðalmo..." Ir niekur juo nebeiðvaþiuoja", - sako R. Liutika.

Saugomi vilkai nuo avių

 

Frank "Frankas" WURFT, Lietuvos dviratininkų bendrijos tarybos narys, buvęs Klaipėdos universiteto dėstytojas 

Privalomi ðalmai ir liemenės dviratininkams - smūgis dviračių kultūrai Lietuvoje. Iðeina taip, kad mes saugome vilkus nuo avių, o ne atvirkðčiai. Ir dar turėsime vaþinėti pasipuoðę kaip kalėdinės eglutės.

Pavyzdþiui, liemenės. Kaþkodėl tuo pačiu įstatymu pėstiesiems, kelio darbininkams ir dviratininkams taikomos skirtingos nuostatos - pėstieji tamsiu paros metu privalo dėvėti ðviesius drabuþius, atðvaitus arba liemenę, kelio darbininkai - specialius drabuþius, o dviratininkai - tik atðvaitinę liemenę. Kodėl jie negali vaþiuoti apsirengę specialia arba ðviesia apranga? Net Rumunijoje, kur daug kaimiečių, nedrįsta įstatymais įteisinti privalomo liemenės naudojimo - ten tamsos paros metu galima vaþiuoti ir drabuþiais su atðvaitiniu pavirðiumi.

Vieną dalyką reikia pabrėþti. Mes uþ tai, kad dviratininkai vaþiuotų saugiai, kad jie būtų gerai matomi. Tam LDB siūlė įteisinti privalomą galinį þibintą, kaip yra daugumoje Europos ðalių. Bet visų pirma reikia ðvietimo - pavyzdþiui, aiðkinti, kad neteisingai naudojamas ðalmas gali þmogui nukirsti galvą. Tačiau ðvietimui reikia lėðų, o jų nėra. Pakeisti įstatymą lengviau...

Tarp kitko

 

Transporto srityje besispecializuojantis britų psichologas Ianas Walkeris ið Bath universiteto atliktu eksperimentu įrodė, kad tie dviratininkai, kurie dėvi ðalmus, rizikuoja į avariją pakliūti daþniau nei tie, kurie vaþiuoja be ðalmo. 

Pats būdamas uþkietėjusiu dviračių entuziastu, 2006-ųjų vasarą I. Walkeris savo dviratę transporto priemonę apkarstė ultragarso davikliais ir ja iðvaþiuodavo į Selisberio ir Bristolio gatves tiek su ðalmu, tiek be ðalmo. Du kartus uþkabintas autobuso bei sunkveþimio, tačiau likęs sveikas, mokslininkas iðtyrė savo "santykius" su daugiau nei 2 500 transporto priemonių.

Paaiðkėjo, jog tuomet, kai jis vaþiuodavo su ðalmu, automobilių vairuotojai laikydavosi nuo lenkiamo I. Walkerio dviračio 8,5 cm arčiau negu tuo metu, kai jis vaþiuodavo be ðalmo.

Psichologo iðvada, dviratininką su ðalmu pamatę vairuotojai mano, jog jis yra patyręs, ir esą ið jo negalima sulaukti jokių netikėtų veiksmų. "Tačiau ið tiesų nėra jokio pagrindo manyti, kad tas, kuris dėvi ðalmą, turi didesnę patirtį", - teigia I. Walkeris.

Vidutiniðkai lengvieji automobiliai aplenkdavo dviratį 1,33 m atstumu, sunkveþimiai - 1,14 m, o autobusai - 1,10 m atstumu.

Beje, psichologas atliko dar vieną bandymą - vaþinėjo su moteriðku ilgų plaukų peruku. Tada automobilininkai nuo jo atsitraukdavo vidutiniðkai 14 cm toliau. Pats I. Walkeris tai aiðkina paprastai - esą vairuotojai mano, kad moterų vairavimo gabumai yra maþesni, tad ir laikosi nuo nuodėmės toliau.

Vakarø ekspresas
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT