Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Gal ir nebus paversti dviratininkai Kalëdø eglutëmis!
Naujienos

http://eziukasvilniuje.blogas.lt/
Piktinaus kvailu sprendimu nuo liepos 1 visus dviratininkus priversti dėvėti ðalmus ir liemenes. Buvau tik vienas ið daugelio. Lietuvos Dviratininkų Bendrija daug pastangų įdėjo beskleisdama þinią apie sprendimo absurdiðkumą. Paskui net platesnės visuomenės pajėgos pasitelktos - chebra pradėjo masiðkai siuntinėti peticiją seimūnams. Ir ką manot? Suveikė! Balandþio 24d įregistruotas įstatymo pakeitimas, skambantis ðtai taip:

Pakeisti 17 straipsnio 2 punktą ir iðdėstyti jį taip:
“2. Dviračio vairuotojui leidþiama vaþiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas ðviesos atðvaitas, ið abiejų ðonų – oranþiniai ðviesos atðvaitai arba kiti ðviesą atspindintys elementai, pritvirtinti prie ratų. Vaþiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, priekyje turi degti baltos ðviesos þibintas, o gale – raudonos spalvos þibintas, arba dviračio vairuotojas privalo vilkėti ryðkiaspalvę liemenę su ðviesą atspindinčiais elementais, arba būti prie drabuþių prisisegęs kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje ðviesą atspindinčius elementus.”

Þinoma, tai tik registruotas pasiūlymas ir nereiðkia, kad bus priimtas. Tačiau labiausiai dþiugina faktas, kad vis dar esame demokratinė valstybė (kuo karts nuo karto vis ironiðkai suabejojama), kurioje visuomenės balsas yra girdimas ir pakėlus pakankamai stiprų triukðmą, pasiekti net ir uþsiėmusius seimūnus galima.

Jė!

Daugiau apie peticijų siuntinėjimą
Vienas ið keleto straipsnių tradicinėje þiniasklaidoje (daugiau jų - Vilniaus Naujienose)
Dar apie dviračių ðalmus

http://eziukasvilniuje.blogas.lt/

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT