Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Pilies gatvëje dingo dviratininkø takas
Naujienos Pilies gatve svajingai pasivaþinėti iðsiruoðusiems dviratininkams dar bent mėnesį teks pamirðti apie savo teises ir elgtis kaip eiliniams eismo dalyviams – glaustis kuo arčiau deðiniojo ðaligatvio.

Kodėl? Todėl, kad gatvėje visiðkai iðsitrynė baltos juostos, þyminčios dviratininkams vaþiuoti skirtą zoną. Į iðblukusį ir plika akimi nematomą dviračių taką jau seniai nebekreipia dėmesio nei turistai, nei vietiniai gyventojai.

 

Policijos pareigūnų teigimu, Pilies gatvėje įvykus dviračio ir pėsčiojo susidūrimui, padėties ðeimininku būtų pėstysis, mat nesant specialių þenklų, iðblukus juostoms, gatvėje prioritetas suteikiamas pėstiesiems.

Sostinėje gyvenantis Lietuvos dviratininkų bendrijos atstovas Frankas Wurftas pabrėþė, kad dabar nelabai aiðku, ar Pilies gatve ið viso galima vaþiuoti dviračiu, nes dviratininkams skirtą zoną þymėjusių linijų beveik nesimato.

 

Savivaldybės Miesto ūkio departamento Eismo organizavimo skyriaus Eismo valdymo poskyrio vedėjas Vidutis Cemnolonskis „15min“ þadėjo, kad Pilies gatvėje iðblukusi juosta turėtų būti atnaujinta birþelio mėnesį, kai labiau įðils gatvė. „Pavėsyje akmenys nėra įðilę, drėg-mė neiðgaravusi ir bet kokie daþymo darbai neduotų efektyvios naudos – þenklinimas vėl iðsitrintų“, - sakė savivaldybės atstovas.

 

Anot V.Cemnolonskio, vietomis neįþiūrima dviračių tako juosta nereiðkia, kad dviratininkams vaþiuoti Pilies gatve draudþiama, tiesiog jie turi laikytis deðiniosios gatvės pusės. Lietuvos dviratininkų bendrijos atstovų teigimu, į dviratininkų teises retai atsiþvelgia tiek pėstieji, tiek vairuotojai, o kai kurie dviračių takai þymimi daugiau „dėl akių“, o ne dėl naudos.

 

Dviratininkų bendrijos pirmininko kauniečio Lino Vainiaus teigimu, Pilies gatvė Vilniuje, kaip ir Laisvės alėja Kaune, intensyvaus pėsčiųjų eismo teritorijos ir dviratininkams skirtų zonų þymėjimas kol kas nevaidina ypatingo vaidmens.

 

„Dviratininkų srautai nėra dideli ir specialūs takai ðiose gatvėse, tiesą sakant, neduoda apčiuopiamos naudos - pėstieji retai juos pastebi“, - „15min“ sakė L.Vainius. Anot jo, vaikðtinėjantys þmonės į dviratininkams skirtas juostas daþnai nekreipia jokio dėmesio ir vaikðto lyg bėgiais.

 

„Tačiau situacija pamaþu keičiasi ir formuojasi įpročiai gerbti mūsų teises“, - teigiamus pokyčius visgi įþvelgė L.Vainius.

Savivaldybės atstovai pripaþįsta, kad kai kurios dviratininkų zonas skiriančios juostos įrengtos tik tam, kad pėstieji įprastų prie tokio þenklinimo. „Ðios juostos - agitacinio pobūdþio. Pėstieji turi įprasti prie ðalia jų vaþiuojančių dviratininkų ir neturėtų jiems trukdyti“, - sakė Miesto ūkio departamento Eismo organizavimo skyriaus Eismo valdymo poskyrio vedėjas V.Cemnolonskis.

Sostinės policijos pareigūnų tvirtinimu, kol kas nepasitaikė atvejų, kad būtų kilę rimtų avarijų tarp pėsčiųjų ir dviratininkų.

 

„Apie uþregistruotus skaudþius nutikimus neteko girdėti - dviratininkai vaþiuoja saugiai, o pėstieji stengiasi pastebėti baltąsias linijas. Aiðku, daug patogiau, kai dviratininkams skirtos zonos iðklotos spalvotomis trinkelėmis“, - sakė Vilniaus policijos Eismo prieþiūros tarnybos Kelių patrulių rinktinės kuopos vadas Audrius Ðeðkevičius.

 

„15min“ pasidomėjus, gal Pilies gatvėje apskritai nereikalingas specialus dviračių takų þenklinimas, nes turistų srautai vargu ar į tai kreipia dėmesį, paðnekovų nuomonės buvo skirtingos.

Pasak F.Wurfto, jeigu būtų tinkamas apvaþiavimas, iðvengiant Pilies gatvės, tuomet ja ið viso nereikėtų vaþiuoti. „Daugeliui dviratininkų geriausia danga - asfaltas, o ne plytomis grįstos gatvės“, - guodėsi F.Wurftas. V.Cemnolonskis uþtikrino, kad dviračių takas Pilies gatvėje neiðnyks. „Dviračių eismo schemose tokios galimybės nebuvo, todėl juostos buvo įrengtos“, - sakė savivaldybės atstovas.

Iðgirdęs pasiūlymą, ar nebūtų visiems geriau, jei dviratininkai Pilies gatve ne vaþiuotų, o tiesiog nulipę varytųsi savo transporto priemonę, F.Wurftas prasitarė, jog tai dviratininkams nepriimtina.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT