Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
20 prieþasèiø nesinaudoti dviraèiø taku
Naujienos

Ðylant orams dviratis tampa vis geresne ir labiau mėgiama transporto priemone nei automobilis ar vieðasis transportas. Kam gi malonu stovėti kamðčiuose, dusti nuo iðmetamųjų dujų ar, tiesiog, kaisti kepinant saulutei? Vis dėlto dviratininkai nėra patys laimingiausi vairuotojai þemėje: jei visos likusios transporto priemonės turi normalius kelius, dviratininkams lieka ðaligatviai, gatvių pakraðtėliai... Geriausiu atveju – dviračių takai, kuriuos kartais tenka dalintis su pėsčiaisiais.

Pateikiame dvideðimt subjektyvių prieþasčių, dėl kurių dviračių taku naudotis neverta.

 1. Čia sėkmingai kaupiamos nuo þiemos likusios ðiukðlės.
 2. Dviračių takas paprastai baigiasi uþ artimiausio posūkio.
 3. Daþnai iðgirsti: „Atleiskite, maniau jog tai stovėjimo aikðtelė“.
 4. Veþamo pieno butelio neapsaugosi nuo duobių ir iðvartytų plytelių.
 5. Jautiesi kaip boulingo kamuolys, riedantis tiesiai į kėglius.
 6. Tvarkos sergėtojai pageidautų tavęs nematyti.
 7. Netyčia gali uþmirðti ðluotą, kuri praverstų nuo dviračių tako ðluojant vakarykðtes stiklo duþenas.
 8. Kiemsargis nepamirðo ðluotos ir duþenas nuo kelio nustūmė ant dviračių tako.
 9. Dviratininkas nori uþ 100 metrų pasukti į kairę
 10. Dviratininkas nenori uþ 50 metrų sukti į deðinę.
 11. Dviračių takas uþtvertas, nes kaþkas pamirðo pakeisti þenklus.
 12. Nusitrynus daþams tenka spėlioti, ar čia tikrai dviračių takas.
 13. Dviračių takai naudingi tik vaþinėjant savo malonumui. Tačiau ar kada nors buvo malonu vaþiuoti dviračių taku?
 14. Prieðinga kelio puse nevaþiuoju ið principo.
 15. Vairuotojams patinka akinti dviratininkus ilgosiomis ðviesomis.
 16. Ar panaðu, kad man nusibodo gyventi?
 17. Vaþiuojant dviračių taku neįmanoma laikytis saugaus atstumo nuo pėsčiųjų.
 18. Tai nepatogu.
 19. Tai nesaugu.
 20. O kur tas dviračių takas?

Daugiau skaitykite specialiame L.T. priede „Vasaros akrobatika lauke“.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT