Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Sankt-Peterburge – nuogø dviratininkø akcija
Naujienos

Ðeðtadienį, geguþės 3 dieną, 15:00 val. vietos laiku Sankt - Peterburgo Rūmų aikðtėje turėjo startuoti nuogi dviratininkai. Renginys, skirtas kovai dėl dviratininkų teisių, - praneða laikraðtis Gazeta.spb.ru.

Siekia, kad dviratininkai būtų prilyginti automobilistams

Vienas akcijos organizatorių Romanas Lutoðkinas praneðė, kad renginyje turėtų dalyvauti keli dviratininkų ir automobilistų klubų nariai. Akcijos tikslas - atkreipti dėmesį į dviratininkus keliuose.

Tokiu neįprastu būdu akcijos organizatoriai siekia, kad Sankt - Peterburgo gatvėse būtų įrengti dviratininkams skirti takeliai, taip pat specialios dviračių stovėjimo aikðtelės prie metro. Dabar, pasak leidinio, dviratininkas turi nuimti vieną ratą, kad dviračio nepavogtų. Pagaliau, kad dviratininkai būtų prilyginti automobilių vairuotojams ir taptų pilnateisiais kelių eismo dalyviais.

Buvo numatyta, kad Ið Rūmų aikðtės dviratininkai, lydimi automobilių, turėjo pajudėti Nevskio prospekto link. Be nuogų dviratininkų kolonos Nevskiu vaþiuotų ir dviratininkai su juodomis vėliavomis.

Iðsirengė nuogai tik vienas akcijos dalyvis

Tačiau numatytu laiku į Rūmų aikðtę susirinko apie 40 þmonių, bet tik vienas judėjimo “Juodosios vėliavos” aktyvistas nusirengė nuogai; kuris sėdęs ant dviračio uþsikabino plakatą: „Að pasipiktinęs uþterðtumu ir blogu akcijos Sankt - Peterburge organizavimu.” Tuo tarpu likusieji 39 dalyviai uþsidėjo dujokaukes, taip iðreikðdami protestą prieð iðmetamų dujų kiekį miesto gatvėse.

Pasaulinis nuogų dviratininkų maratonas įvyks birþelio mėnesį

Praneðama, kad ði akcija nėra pasaulinis nuogų dviratininkų maratono etapas. World Naked Bike Ride įvyks birþelio 7 dieną Kanadoje, birþelio 27 dieną Kopenhagoje (Danija), birþelio 27 Salonikuose (Graikija), birþelio 7 dieną Frankfurte (Vokietija), birþelio 21-22 dieną Miunchene., birþelio 7 dieną Mechike (Meksika), birþelio 7 dieną Utrechte (Nyderlandai), taip pat D. Britanijoje ir JAV.
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT