Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-12-25 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-12-25 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-12-25 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-12-25 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-12-25 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-12-25 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-12-25 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-12-25 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-12-25 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-12-25 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-12-25 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-12-25 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
GIEDRIUS ADAMONIS: „Vilnius – draugiðkiausia sostinë kalnø dviraèiams“
MTB

IT įmonės „Alna Business Solutions“ skyriaus vadovas G. Adamonis dviračiais vaþinėja kone 15 metu. a profesionaliau į juos þiūrėti pradėjo prieð aðtuonerius metus. Dviračiu entuziastas, įkūręs kalnų dviračių mėgėjų tinklalapį www.mtb.lt, ne tik dalyvauja dviračių marato­nuose, bet ir juos organizuoja.

„Iðsiruoðusiems dienos kelionei su dviračiu patariu rinktis Neries regioninio parko trasą. Þiedinis marðrutas prasideda ir baigiasi kelio Nr. 108 Vievis-Maiðiagala 5 kilometre esančioje poilsiavietėje. Didþioji dalis marðruto driekiasi palei Nerį su jos panoraminiais vaizdais, kultūros paveldo objektai. Visoje traso­je įrengtos atokvėpio vietos ir 5 poilsiavietės, trasos ilgis – apie 25 kilometrai“, – kalbėjo įmonės skyriaus vadovas.

Sportiðkiau nusiteikusiesiems G. Adamonis rekomenduoja trasą nuo Ignalinos þiemos sporto centro. Tai kalnuota tra­sa, besitęsianti 18 km, o aukðčio skirtumas joje – 250 metrų. Palyginkite: dviračiu vaþiuojant į Trijų Kryþių kalną, aukðčio skirtumas – 80 metrų.

Giedrius ðiuo metu intensyviai ruoðiasi liepos mėnesį Lenkijoje vyksiančiam maratonui „Mountain Bike Challenge“ (www.mtbchallenge.com). „Tai jau nebe mėgėjiðkas pasivaþinėjimas – per 7 dienas turėsime įveikti 500 km ir pakil­ti į 14 000 metrų aukðtį (beveik 200 kartų į Trijų Kryþių kal­ną!). Vietovės kalnuotos, jokių patogių asfaltuotų takelių. Kaip ruoðiuosi varþyboms? Daug ir ilgai vaþinėju – 3-4 valandas kas­dien. Iðtvermės sporte, skirtingai nei jėgos, skubėti ir baltymų valgyti nereikia“, – nusiðypsojo dviratininkas.

Geras dviratis – koks jis?

Pasak G. Adamonio, geras dviratis – tas, kuris efektyviai kojų energiją perduoda asfaltui. Lengvas, gerai riedantis. Papra­stai nuostata „kuo brangesnis, tuo geresnis pasiteisina, ji negalioja tik vardiniams dviračiams („Porche“, „Perrari“ ir pan.). „Mano dviratis – ið įmonės „Trek“, jo rėmas pagamin­tas ið anglies pluoðto (vietoj aliuminio), yra amortizatoriai priekyje ir gale. Tokio dviračio kaina – apie 20 000 Lt“, – pasakojo dviračių entuziastas.

Giedrius priklauso ir klubui „Vilimeksas“, organizuojančiam dviračių maratonus Lietuvoje. Per metus surengiami keturi maratonai, jų specifika – star­tuodami dviratininkai mėgėjai varþosi toje pačioje trasoje su profesionalais. „Aiðku, mėgėjams reikia nuvaþiuoti tik vieną ratą, sportininkai paprastai vaþiuoja du, tačiau pasitaiko, kad tenka laukti uþtrukusių pradedančiųjų“, – nusijuokė G. Adamonis.

Mėgėjams prizai neteikiami, didþiausia paskata jiems – rungtyniauti su patyrusiaisiais, laimėti savo grupėje ir „uþaugti“ iki profesionalo. O ðiems jau tei­kiami ir piniginiai prizai, ir taurės. Paprastai marato­nuose dalyvauja 400-500 þmonių.

alfa.lt
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT