Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviraèiø muziejaus ekspozicijà puoðia atnaujintas dviratis
Naujienos

Birþelio pradþioje į Dviračių muziejaus ekspoziciją sugrįþo konservuotas dviratis – vienas seniausių ir įdomiausių eksponatų. Jį muziejus 2002 metais įsigijo ið Ðiaulių rajone Gedvydþių kaime gyvenančio Vlado Banzos. Koks meistras sukūrė ðį dviratį, neþinoma, tačiau þinovų teigimu, panaðių eksponatų Lietuvos muziejuose ir privačiose kolekcijose yra ne daugiau deðimties.

Dviratis – rankų darbo, lietuviðkas, padarytas ið medþio ir metalo XIX a. pabaigoje Þagarėje. Dviračio rėmas medinis, plonos uosinės „plankelės“  sutvirtintos geleþiniais apkaustais ir varþtais. Priekinė dviračio ðakė – geleþinė, vairas –  medinis. Varomoji ir varančioji þvaigþdės iðkaltos ið storos geleþinės skardos. Ðvaistikliai iðkalti ið geleþies, pedalai – mediniai. Grandinė sumontuota ið skardinių plokðtelių. Priekinis ratas iðkaltas ið geleþies, uþpakalinis – ið medþio. Medinis balnelis pritvirtintas prie rėmo virðutinės dalies. Eksponato matmenys: ilgis – 182 cm, aukðtis – 102 cm, ratų diametras – 60 cm. Atlikimo technika: kaldinimas, sriegimas, kniedijimas, staliaus darbai.

Į restauratorių rankas „senolis“ dviratis pateko nepavydėtinos būklės. Mediena, ið kurios pagamintos dviračio detalės, buvo labai neðvari, vietomis sutrūkinėjusi ir suminkðtėjusi. Deformuota uþpakalinė dviračio ðakė. Trūko balnelį gaubusios odos, iðliko tik odą tvirtinusios vinutės. Keliose grandinės sukniedijimo vietose aptikta įtrūkimų.

Geleþinės dviračio detalės, nors ir surūdijusios, tačiau dar gana tvirtos, netrupančios.

Restauratoriams teko dviratį iðmontuoti. Didþiausią pavojų ðio eksponato geleþinėms detalėms kelė rūdys. Geleþinių detalių pavirðiuje jos buvo suminkðtintos specialiu preparatu ir valytos mechaniniu būdu metaliniais ðepetėliais, skalpeliu. Metalo pavirðius nuriebintas acetono ir etilo alkoholio miðiniu. Geleþies lydinio dalys pasyvintos tanino tirpalu įtrinant. Mediena sutvirtinta ir nuvalyta. Dviračio pavirðius padengtas apsaugine danga.

Konservavimo darbus atliko muziejaus restauravimo centro istorinio metalo restauratorius Ramūnas Ðambaras ir medþio restauratorė Angelina Kauðiuvienė.

 

Informaciją apie konservuotą dviratį teikia Ðiaulių „Auðros“ muziejaus Restauravimo centro vedėja Vita Andrulienė, tel. 8 41 52 43 84.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT