Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-05-31 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-05-31 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-05-31 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-05-31 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-05-31 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-05-31 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-05-31 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-05-31 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-05-31 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-05-31 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-05-31 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-05-31 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Rugpjûèio pabaigoje Vilniuje – didþiausias dviraèiø maratonas
NaujienosPrieðpaskutiná vasaros sekmadiená, rugpjûèio 22 dienà, Vilniuje rengiama dviraèiø ðventë „Velomaratonas”, planuojanti sutraukti rekordiná dalyviø skaièiø tiek ið Lietuvos, tiek ir uþsienio. “Velomaratonas” vyks paèiame miesto centre, graþiausiose Vilniaus vietose, tuo metu autotransportas pilnai uþleis gatves dviratininkams.

„Velomaratone“ gali dalyvauti bet kokio amþiaus ir pajëgumo dviratininkai: vyrai ir moterys, pradedant mëgëjais, baigiant profesionalais, jiems rengiami atskiri vaþiavimai. Iðtvermingiausieji varþysis sportininkams skirtose 80 kilometrø lenktynëse, dviraèiø mëgëjai galës dalyvauti 24 kilometrø mëgëjø vaþiavime, o vaikams bus paruoðta 2,4 kilometro ilgio trasa.

“Vilnius pagaliau turës masinæ dviraèiø ðventæ. Ðis, kaip planuojama, kasmetiniu tapsiantis renginys – vienas ið daugelio sostinës valdþios þingsniø átvirtinant ekologiðkam transportui draugiðko miesto koncepcijà“, – sako Vilniaus miesto vicemeras Gintautas Babravièius.

„Velomaratonas“– tai automobilininkø dovana dviraèiø mylëtojams bei puikus bûdas parodyti, kad sparèiai augantis dviratininkø skaièius sostinës gatvëse visus eismo dalyvius ápareigoja kelià padaryti saugesniu“, – sako dviraèiø maratonà organizuojanèio „Nacionalinio automobiliø klubo“ vadovas, þymus lenktynininkas Benediktas Vanagas.

Papildoma informacija:
„Velomaratono“ trasa - 8 kilometrø ratas. Jis prasidës Gedimino prospekte ties Seimo rûmais, drieksis iki Katedros aikðtës, pasuks T.Vrublevskio gatve, tuomet pervaþiavus Karaliaus Mindaugo tiltà tæsis Þvejø ir Upiø gatvëmis. Ávaþiavus á Þvërynà trasa suksis á Vytauto gatvæ, link senojo Þvëryno tilto. Uþ jo suks á kairæ, kur A.Goðtauto gatve drieksis iki Baltojo tilto. Ten apsisukus maratono trasa vël gráð á Gedimino prospektà.Iðankstinë registracija á maratonà - iki rugpjûèio 20 d. oficialiame „Velomaratono” tinklalapyje http://www.velomaratonas.lt

Daugiau informacijos:
VðÁ „Nacionalinis automobiliø klubas”
direktorius Benediktas Vanagas, tel. 276 28 28, el. p.: [email protected]

Komentarai
happyleila gegus 02 2019 19:07:07
Off White
salomon chaussures
adidas originals ultra boost
mizuno
Camisas Ralph Lauren
kate spade purses
bose speakers
Calvin Klein
levis outlet
fjallraven kanken backpack
Nike
skechers shoes
nine west boots
nike air max
Calvin Klein Dresses
puma shoes
supreme shirt
jordan shoes
Christian Louboutin
Zapatillas Puma Mujer
adidas boost
new balance femme
yeezy boost 350
nike air max 2019
ecco sandals
levi's
Camiseta Guess
jordan retro 4
stussy clothing
ecco shoes women
stussy clothing
supreme hoodie
Versace Outlet
converse homme
adidas shoes women
fjallraven kanken
nike shoes
air jordan
basketball shoes
clarks sandals
yeezy boost 350 v2
air max
Off White
converse
jordan retro 11
Balenciaga Sneakers
kate spade outlet
air max
kate spade outlet
nike air max
adidas flux
converse all star
north face outlet
Botas Adidas
fila chaussure
Off White Shoes
nmd
adidas originals stan smith
north face outlet
kd 11
adidas eqt
nike air max 2019
Converse
Calvin Klein
nike lebron
Hugo Boss
vans old skool femme
Armani
Lacoste Shirts
new balance outlet
Lacoste Polo
geox mens shoes
nike air max
mizuno volleyball shoes
Chrome Hearts
air max 97
puma outlet
Ed Hardy
Zapatillas Adidas
salomon running shoes
Balenciaga Bag
coach purses
geox mens shoes
new jordans
timberland
Zapatos Vans
nike basketball shoes
bose
salomon speedcross
adidas chaussure
basket balenciaga
ultra boost uncaged
nmd
nine west boots
skechers
bracelet pandora
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

happyleila
02/05/2019 23:10
Camisas Ralph Lauren
nike shoes
ecco
[url=http:/


happyleila
02/05/2019 08:42
mizuno
Converse All Star
Ed Hardy Shirt
[url=http://w


happyleila
01/05/2019 15:04
jordan
nike air max
kate spade handbags
[url=http


happyleila
01/05/2019 00:09
Guess Vestidos
nike air max 95
levi's
[url=http://www.nike-


happyleila
30/04/2019 13:11
converse femme
converse shoes
supreme hoodie
[url=http:/


aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT