Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-05-31 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-05-31 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-05-31 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-05-31 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-05-31 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-05-31 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-05-31 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-05-31 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-05-31 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-05-31 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-05-31 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-05-31 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Velomaratonas
Naujienos

Populiariausias renginys dviratininkams „Velomaratonas“ ir LR Susisiekimo Ministerija pratæsë
bendradarbiavimà saugaus dviraèiø eismo srityje. Pasak ministro Eligijaus Masiulio, pernai pradëta
partnerystë su „Velomaratonu“ pasiteisino ir šiemet planuojama imtis dar aktyvesnës veiklos
formuojant sàmoningà bei atsakingà dviratininkø kultûrà Lietuvoje.

„Dviraèiai Lietuvoje sparèiai populiarëja ir vis daþniau tampa ne tik laisvalaikio praleidimo bûdu, bet ir susisiekimo priemone. Iki šiol didesnis dëmesys buvo skirtas vairuotojø švietimui bei prevencijai dviratininkø atþvilgiu, taèiau sparèiai padaugëjus dviratininkams, þenkliai padidëjo ir eismo ávykiø, kuriuos, deja, neretai sukelia jie patys. Šiuo atþvilgiu, bûtina investuoti á dviraèiø kultûros ugdymà“,– sako E. Masiulis.

Ministro teigimu, savo mastu bei turimu svoriu „Velomaratonas“ áneša teigiamus pokyèius dviraèiø kultûros vystymuisi bei tampa reikšminga dviraèiø eismo saugos platforma, tad ilgai svarstyti bendradarbiavimo tàsos neteko.

„Metø sporto renginys 2010“ titulà turintis „Velomaratonas“ pernai pritraukë arti 3000 dviraèiø entuziastø ir pagal dalyviø skaièiø tapo rekordinio dydþio sportiniu renginiu.

„Velomaratono“ organizatorius Benediktas Vanagas paþymi, kad praeitais metais, kartu su Susisiekimo Ministerija, pavyko surengti ne tik išskirtinæ dviraèiø entuziastø šventæ, bet ir suteikti naudingus saugaus eismo pagrindus jos dalyviams bei þiûrovams.

„Beveik 3000 dviratininkø maratone vaþiavo su šalmais, daugelis juos ásigijo pirmà kartà. Kiekvienas dalyvis gavo po „Velomaratono“ atšvaità, o daugiau nei 200 vaikø buvo išdalintos šviesà atspindinèios liemenës. Viso renginio metu vyko ávairios edukacinës programos. Šiemet planuojame plësti šá bendradarbiavimà bei rengti naujus projektus, prisidësianèius prie sàmoningos ir aktyvesnës visuomenës ugdymo“,– pasakoja B. Vanagas.

Vienas tokiø projektø, pasak organizatoriaus, ávyks šiandien Vilniaus Vingio parke. „Velomaratono“ dalyviai jame susitiks su dviraèiø sporto pasaulyje itin gerbiamu sportininku Vitaliu Vareikiu. Draugiško susitikimo metu jis atskleis 10 paslapèiø, padësianèiø dalyviams kuo geriau ir saugiai áveikti „Velomaratono“ trasà, dalinsis praktiškais patarimais ir atsakinës á dviraèiø entuziastams rûpimus klausimus.

„Velomaratonas“ – antrus metus priešpaskutiná rugpjûèio sekmadiená vykstantis didþiausias sporto renginys Lietuvoje. Jo metu trijø kategorijø dviratininkai – vaikai, mëgëjai ir sportininkai – vaþiuoja áspûdinga dviraèiø maratono trasa, esanèia Vilniaus senamiestyje. Renginio metu profesionalûs sportininkai rungsis 80 km trasoje, mëgëjø kategorijos dalyviai vaþiuos 24 km, o vaikø grupë – 2,4 km. Oficiali renginio svetainë: www.velomaratonas.lt.

Komentarai
kakakaoo gegus 25 2019 02:35:18
celine outlet
ed hardy clothing
persol sunglasses
puma
nike air max
jordan 4
kate spade outlet store
prada outlet
polo ralph lauren
miu miu outlet
canada goose outlet
pandora jewelry
moncler outlet
vans shoes
giuseppe zanotti
coach outlet
true religion outlet
pandora charms
philadelphia eagles jerseys
giuseppe zanotti outlet
coach outlet
pandora jewelry
nike air max
maui jim sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
yeti cup
birkenstock
michael kors outlet store
coach factory outlet
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
louis vuitton outlet
discount oakley sunglasses
david yurman necklace
replica watches
polo outlet
coach outlet store online
coach outlet
coach outlet
michael kors handbags
green bay packers jersey
coach outlet
toms
the north face outlet
coach outlet online
coach factory outlet
oakley sunglasses
polo ralph lauren
basketball shoes
kate spade outlet
off-white clothing
true religion outlet
coach outlet
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
jordan shoes
polo ralph lauren
christian louboutin
adidas wings
kate spade
christian louboutin outlet
moncler jacken
david yurman jewelry
coach outlet
suicoke
coach handbags
roshe run
malone souliers
pandora charms
yeti cup
pandora jewelry
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
off white shirt
adidas yeezy
nike factory
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
air jordan
coach outlet
coach outlet store
fitflop sandals
guess canada
kate spade outlet online
ralph lauren outlet
moncler outlet
nike shoes
coach outlet clearance
coach outlet
denver broncos jerseys
prada outlet store
mulberry outlet
pandora jewelry
asics shoes
ugg schweiz
fitflops
qqq
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

happyleila
02/05/2019 23:10
Camisas Ralph Lauren
nike shoes
ecco
[url=http:/


happyleila
02/05/2019 08:42
mizuno
Converse All Star
Ed Hardy Shirt
[url=http://w


happyleila
01/05/2019 15:04
jordan
nike air max
kate spade handbags
[url=http


happyleila
01/05/2019 00:09
Guess Vestidos
nike air max 95
levi's
[url=http://www.nike-


happyleila
30/04/2019 13:11
converse femme
converse shoes
supreme hoodie
[url=http:/


aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT