Pakruojo rajone automobilis mirtinai suþalojo dviratininkà
Parayta admin Rugsjo 01 2008 06:44:50

Ðeðtadienio rytà Pakruojo rajone automobilis partrenkë ir mirtinai suþalojo dviratininkà.

Policija informuoja, kad nelaimë ávyko apie 07.55 val. Pakruojo rajone.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Ðeðtadienio rytà Pakruojo rajone automobilis partrenkë ir mirtinai suþalojo dviratininkà.

Policija informuoja, kad nelaimë ávyko apie 07.55 val. Pakruojo rajone.

Kelio Smilgiai–Pakruojis 17 km, automobilis Audi Coupe, kurá vairavo R. D., gimæs 1989 metais, partrenkë ir mirtinai suþalojo dviraèiu vaþiavusá A. V., gimusá 1956 m.

Dël ávykio atliekamas ikiteisminis tyrimas.

Alfa.lt