Dviratininkas L.Armstrongas gráþta á sportà
Parayta admin Rugsjo 09 2008 11:51:52
Lance ArmstrongSeptyniskart "Tour de France" lenktyniø nugalëtojas legendinis dviratininkas amerikietis Lance`as Armstrongas gráþta á didájá sportà, - skelbia "VeloNews". Pasak leidinio apie dviraèius, 36-eriø metø L. Armstrongas dalyvaus kitàmet vyksianèiose "Amgen Tour of California", "Paris-Nice", "Tour de Georgia", "Dauphine-Libere" ir "Tour de France" lenktynëse.

Skaityti daugiau...

Iplstos naujienos
Lance ArmstrongSeptyniskart "Tour de France" lenktyniø nugalëtojas legendinis dviratininkas amerikietis Lance`as Armstrongas gráþta á didájá sportà, - skelbia "VeloNews". Pasak leidinio apie dviraèius, 36-eriø metø L. Armstrongas dalyvaus kitàmet vyksianèiose "Amgen Tour of California", "Paris-Nice", "Tour de Georgia", "Dauphine-Libere" ir "Tour de France" lenktynëse.

L. Armstrongas atstovaus Kazachstano "Astana" komandai (jos sudëtyje yra ir Tomas Vaitkus - red. past.), kurioje dviratininkas negaus jokio atlyginimo.

Infosport.lt