Italijos ir Vokietijos dviratininkai ákliuvo dël dopingo
Parayta admin Spalio 07 2008 11:50:33
Italijos dviratininkas Leonardo Piepoli ið "Saunier Duval" komandos ir vokietis Stefanas Schumacheris ið "Gerolsteiner" komandos ákliuvo dël dopingo vartojimo per ðiø metø "Tour de France" lenktynes.

Neoficialiais duomenimis, abiejuose 37-eriø metø L. Piepoli kraujo mëginiuose, kurie buvo paimti liepos 4 ir 15 dienomis, buvo rasta treèios kartos eritropoetino, vadinamo CERA.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Italijos dviratininkas Leonardo Piepoli ið "Saunier Duval" komandos ir vokietis Stefanas Schumacheris ið "Gerolsteiner" komandos ákliuvo dël dopingo vartojimo per ðiø metø "Tour de France" lenktynes.

Neoficialiais duomenimis, abiejuose 37-eriø metø L. Piepoli kraujo mëginiuose, kurie buvo paimti liepos 4 ir 15 dienomis, buvo rasta treèios kartos eritropoetino, vadinamo CERA.

Praneðama, kad 27-eriø metø S. Schumacheris ákliuvo taip pat dël treèios kartos eritropoetino vartojimo.

L. Piepoli ðiø metø "Tour de France" lenktynëse laimëjo deðimtàjá, o S. Schumacheris - ketvirtàjá ir 20-àjá etapus.

ELTA