LDB NAUJIENOS
Paraūyta admin Vasario 19 2008 14:37:06
LDB atlieka apklaus√† del privalom√ł √įalm√ł ir √įvies√† atspindin√®i√ł
liemeni√ł dviratininkams √°teisinimo
http://www.apklausa.lt/answerform.php?form=14277Ar pritariate LR Seimo 2007 m. lapkrièio 22 d. priimtoms LR Saugaus
eismo automobili√ł keliais √°statymo pakeitimo √°statymo 17 straipsnio
pataisoms d√ęl papildom√ł reikalavim√ł dvira√®i√ł vairuotojams, ar
planuojate j√ł laikytis?
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=310244&p_query=&p_tr2=
Nuo 2008 m. liepos 1 d. √°sigalios √įio √°statymo naujos svarbios
pataisos dviratininkams, kuri√ł niekada anks√®iau nebuvo. √Āstatym
IūplŽstos naujienos
LDB atlieka apklaus√† del privalom√ł √įalm√ł ir √įvies√† atspindin√®i√ł
liemeni√ł dviratininkams √°teisinimo
http://www.apklausa.lt/answerform.php?form=14277Ar pritariate LR Seimo 2007 m. lapkrièio 22 d. priimtoms LR Saugaus
eismo automobili√ł keliais √°statymo pakeitimo √°statymo 17 straipsnio
pataisoms d√ęl papildom√ł reikalavim√ł dvira√®i√ł vairuotojams, ar
planuojate j√ł laikytis?
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=310244&p_query=&p_tr2=
Nuo 2008 m. liepos 1 d. √°sigalios √įio √°statymo naujos svarbios
pataisos dviratininkams, kuri√ł niekada anks√®iau nebuvo. √Āstatymo
reikalavimai bus perkelti √° Keli√ł eismo taisykles (KET). Pagrindin√ę
prie√įtaringa ir nepagr√°sta naujov√ę yra reikalavimas dviratininkams
visur ir visada va√ĺin√ęti su √įalmais:

17 str. 2 p. "...va√ĺiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant
blogam matomumui, ...dvira√®io vairuotojas privalo d√ęv√ęti √įvies√†
atspindin√®i√† liemen√¶. Dvira√®io vairuotojas, va√ĺiuodamas keliu,
privalo b√Ľti u√ĺsid√ęj√¶s ir (ar) u√ĺsiseg√¶s √įalm√†."

Pagal KET 17 str., "Kelias - eismui skirta ir naudojama √ĺem√ęs arba
statinio pavir√įiaus juosta per vis√† jos plot√°, √°skaitant va√ĺiuojam√†j√†
dal√°, sankry√ĺas, √įaligatvius, kelkra√į√®ius, p√ęs√®i√łj√ł ir dvira√®i√ł takus,
skiriamàsias juostas."
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=284131Lietuvos dviratinink√ł bendrija (LDB) ketina pasisakyti prie√į
privalom√† √įalm√ł ir liemeni√ł d√ęv√ęjim√†, si√Ľlys √°statymo pataisas, kad
√įie reikalavimai b√Ľt√ł at√įaukti. Vietoj to, LDB si√Ľlys kitas
efektyvesnes saugaus eismo u√ĺtikrinimo priemones ir reikalaus, kad
b√Ľt√ł u√ĺtikrinta dabar galiojan√®i√ł KET punkt√ł d√ęl dvira√®i√ł technin√ęs
b√Ľkl√ęs laikymosi kontrol√ę, kurios iki √įiol policija nevykd√ę.Anketa yra anonimin√ę, surinkti ir apibendrinti duomenys bus paskelbti
tinklalapyje http://www.dviratis.lt ir dviratinink√ł e-forumuose.D√ękojame u√ĺ j√Ľs√ł atsakymus!LDB Taryba