Vilniuje vyks “Velomanija 2009”
Parayta admin Balandio 10 2009 12:31:26
Liepos pabaigoje Vilniuje vyks jaunimo savaitë “Velomanija Vilnius”

Geguþës 1-3 d. Vilniuje vyks dalyvaujanèiø grupeliø atstovø susitikimas

Skaityti daugiau...
Iplstos naujienos
Liepos pabaigoje Vilniuje vyks jaunimo savaitë “Velomanija Vilnius”

geguþës 1-3 d. Vilniuje vyks dalyvaujanèiø grupeliø atstovø susitikimas
Bendravimo kalba - Anglø
Kvietimas á “Velomanija Vilnius 2009” :

http://groups.google.lt/group/velomanijavilnius/

Norite prisijungti paraðykite nurodytu adresu!