Pilies gatvëje dingo dviratininkø takas
Parayta admin Gegus 07 2008 13:41:58
Pilies gatve svajingai pasivaþinėti iðsiruoðusiems dviratininkams dar bent mėnesį teks pamirðti apie savo teises ir elgtis kaip eiliniams eismo dalyviams – glaustis kuo arčiau deðiniojo ðaligatvio.

Kodėl? Todėl, kad gatvėje visiðkai iðsitrynė baltos juostos, þyminčios dviratininkams vaþiuoti skirtą zoną. Į iðblukusį ir plika akimi nematomą dviračių taką jau seniai nebekreipia dėmesio nei turistai, nei vietiniai gyventojai.


Skaityti daugiau...
Iplstos naujienos
Pilies gatve svajingai pasivaþinėti iðsiruoðusiems dviratininkams dar bent mėnesį teks pamirðti apie savo teises ir elgtis kaip eiliniams eismo dalyviams – glaustis kuo arčiau deðiniojo ðaligatvio.

Kodėl? Todėl, kad gatvėje visiðkai iðsitrynė baltos juostos, þyminčios dviratininkams vaþiuoti skirtą zoną. Į iðblukusį ir plika akimi nematomą dviračių taką jau seniai nebekreipia dėmesio nei turistai, nei vietiniai gyventojai.

 

Policijos pareigūnų teigimu, Pilies gatvėje įvykus dviračio ir pėsčiojo susidūrimui, padėties ðeimininku būtų pėstysis, mat nesant specialių þenklų, iðblukus juostoms, gatvėje prioritetas suteikiamas pėstiesiems.

Sostinėje gyvenantis Lietuvos dviratininkų bendrijos atstovas Frankas Wurftas pabrėþė, kad dabar nelabai aiðku, ar Pilies gatve ið viso galima vaþiuoti dviračiu, nes dviratininkams skirtą zoną þymėjusių linijų beveik nesimato.

 

Savivaldybės Miesto ūkio departamento Eismo organizavimo skyriaus Eismo valdymo poskyrio vedėjas Vidutis Cemnolonskis „15min“ þadėjo, kad Pilies gatvėje iðblukusi juosta turėtų būti atnaujinta birþelio mėnesį, kai labiau įðils gatvė. „Pavėsyje akmenys nėra įðilę, drėg-mė neiðgaravusi ir bet kokie daþymo darbai neduotų efektyvios naudos – þenklinimas vėl iðsitrintų“, - sakė savivaldybės atstovas.

 

Anot V.Cemnolonskio, vietomis neįþiūrima dviračių tako juosta nereiðkia, kad dviratininkams vaþiuoti Pilies gatve draudþiama, tiesiog jie turi laikytis deðiniosios gatvės pusės. Lietuvos dviratininkų bendrijos atstovų teigimu, į dviratininkų teises retai atsiþvelgia tiek pėstieji, tiek vairuotojai, o kai kurie dviračių takai þymimi daugiau „dėl akių“, o ne dėl naudos.

 

Dviratininkų bendrijos pirmininko kauniečio Lino Vainiaus teigimu, Pilies gatvė Vilniuje, kaip ir Laisvės alėja Kaune, intensyvaus pėsčiųjų eismo teritorijos ir dviratininkams skirtų zonų þymėjimas kol kas nevaidina ypatingo vaidmens.

 

„Dviratininkų srautai nėra dideli ir specialūs takai ðiose gatvėse, tiesą sakant, neduoda apčiuopiamos naudos - pėstieji retai juos pastebi“, - „15min“ sakė L.Vainius. Anot jo, vaikðtinėjantys þmonės į dviratininkams skirtas juostas daþnai nekreipia jokio dėmesio ir vaikðto lyg bėgiais.

 

„Tačiau situacija pamaþu keičiasi ir formuojasi įpročiai gerbti mūsų teises“, - teigiamus pokyčius visgi įþvelgė L.Vainius.

Savivaldybės atstovai pripaþįsta, kad kai kurios dviratininkų zonas skiriančios juostos įrengtos tik tam, kad pėstieji įprastų prie tokio þenklinimo. „Ðios juostos - agitacinio pobūdþio. Pėstieji turi įprasti prie ðalia jų vaþiuojančių dviratininkų ir neturėtų jiems trukdyti“, - sakė Miesto ūkio departamento Eismo organizavimo skyriaus Eismo valdymo poskyrio vedėjas V.Cemnolonskis.

Sostinės policijos pareigūnų tvirtinimu, kol kas nepasitaikė atvejų, kad būtų kilę rimtų avarijų tarp pėsčiųjų ir dviratininkų.

 

„Apie uþregistruotus skaudþius nutikimus neteko girdėti - dviratininkai vaþiuoja saugiai, o pėstieji stengiasi pastebėti baltąsias linijas. Aiðku, daug patogiau, kai dviratininkams skirtos zonos iðklotos spalvotomis trinkelėmis“, - sakė Vilniaus policijos Eismo prieþiūros tarnybos Kelių patrulių rinktinės kuopos vadas Audrius Ðeðkevičius.

 

„15min“ pasidomėjus, gal Pilies gatvėje apskritai nereikalingas specialus dviračių takų þenklinimas, nes turistų srautai vargu ar į tai kreipia dėmesį, paðnekovų nuomonės buvo skirtingos.

Pasak F.Wurfto, jeigu būtų tinkamas apvaþiavimas, iðvengiant Pilies gatvės, tuomet ja ið viso nereikėtų vaþiuoti. „Daugeliui dviratininkų geriausia danga - asfaltas, o ne plytomis grįstos gatvės“, - guodėsi F.Wurftas. V.Cemnolonskis uþtikrino, kad dviračių takas Pilies gatvėje neiðnyks. „Dviračių eismo schemose tokios galimybės nebuvo, todėl juostos buvo įrengtos“, - sakė savivaldybės atstovas.

Iðgirdęs pasiūlymą, ar nebūtų visiems geriau, jei dviratininkai Pilies gatve ne vaþiuotų, o tiesiog nulipę varytųsi savo transporto priemonę, F.Wurftas prasitarė, jog tai dviratininkams nepriimtina.