20 prieþasèiø nesinaudoti dviraèiø taku
Parayta admin Gegus 07 2008 13:45:34

Ðylant orams dviratis tampa vis geresne ir labiau mėgiama transporto priemone nei automobilis ar vieðasis transportas. Kam gi malonu stovėti kamðčiuose, dusti nuo iðmetamųjų dujų ar, tiesiog, kaisti kepinant saulutei? Vis dėlto dviratininkai nėra patys laimingiausi vairuotojai þemėje: jei visos likusios transporto priemonės turi normalius kelius, dviratininkams lieka ðaligatviai, gatvių pakraðtėliai... Geriausiu atveju – dviračių takai, kuriuos kartais tenka dalintis su pėsčiaisiais.

Pateikiame dvideðimt subjektyvių prieþasčių, dėl kurių dviračių taku naudotis neverta.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Ðylant orams dviratis tampa vis geresne ir labiau mėgiama transporto priemone nei automobilis ar vieðasis transportas. Kam gi malonu stovėti kamðčiuose, dusti nuo iðmetamųjų dujų ar, tiesiog, kaisti kepinant saulutei? Vis dėlto dviratininkai nėra patys laimingiausi vairuotojai þemėje: jei visos likusios transporto priemonės turi normalius kelius, dviratininkams lieka ðaligatviai, gatvių pakraðtėliai... Geriausiu atveju – dviračių takai, kuriuos kartais tenka dalintis su pėsčiaisiais.

Pateikiame dvideðimt subjektyvių prieþasčių, dėl kurių dviračių taku naudotis neverta.

 1. Čia sėkmingai kaupiamos nuo þiemos likusios ðiukðlės.
 2. Dviračių takas paprastai baigiasi uþ artimiausio posūkio.
 3. Daþnai iðgirsti: „Atleiskite, maniau jog tai stovėjimo aikðtelė“.
 4. Veþamo pieno butelio neapsaugosi nuo duobių ir iðvartytų plytelių.
 5. Jautiesi kaip boulingo kamuolys, riedantis tiesiai į kėglius.
 6. Tvarkos sergėtojai pageidautų tavęs nematyti.
 7. Netyčia gali uþmirðti ðluotą, kuri praverstų nuo dviračių tako ðluojant vakarykðtes stiklo duþenas.
 8. Kiemsargis nepamirðo ðluotos ir duþenas nuo kelio nustūmė ant dviračių tako.
 9. Dviratininkas nori uþ 100 metrų pasukti į kairę
 10. Dviratininkas nenori uþ 50 metrų sukti į deðinę.
 11. Dviračių takas uþtvertas, nes kaþkas pamirðo pakeisti þenklus.
 12. Nusitrynus daþams tenka spėlioti, ar čia tikrai dviračių takas.
 13. Dviračių takai naudingi tik vaþinėjant savo malonumui. Tačiau ar kada nors buvo malonu vaþiuoti dviračių taku?
 14. Prieðinga kelio puse nevaþiuoju ið principo.
 15. Vairuotojams patinka akinti dviratininkus ilgosiomis ðviesomis.
 16. Ar panaðu, kad man nusibodo gyventi?
 17. Vaþiuojant dviračių taku neįmanoma laikytis saugaus atstumo nuo pėsčiųjų.
 18. Tai nepatogu.
 19. Tai nesaugu.
 20. O kur tas dviračių takas?

Daugiau skaitykite specialiame L.T. priede „Vasaros akrobatika lauke“.