Vilniaus “Europos prekybos centre” prie Europos aikðtës prieðais Vilniaus miesto savivaldybës atdarytas dviraèiø nuomos ir saugojimo punktas
Parayta admin Birelio 06 2009 10:56:35

Nuomos ir saugaus dviraèiø parkavimo punktas dirba su prekybos centru, kasdien 8-22 val.
 

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Nuomos ir saugaus dviraèiø parkavimo punktas dirba su prekybos centru, kasdien 8-22 val.
Kità savaitæ dar bus atidaromi nuomos punktai “VeloBox” prie “IKI” prekybos centrø Þirmunuose (“IKI Minskas”) bei prie Kalvarijø gatvës (“IKI Jeruzalë”) netoli Verkiø regioninio parko.

www.dviratis.lt