Sankt-Peterburge – nuogø dviratininkø akcija
Parayta admin Gegus 07 2008 13:50:37

Ðeðtadienį, geguþės 3 dieną, 15:00 val. vietos laiku Sankt - Peterburgo Rūmų aikðtėje turėjo startuoti nuogi dviratininkai. Renginys, skirtas kovai dėl dviratininkų teisių, - praneða laikraðtis Gazeta.spb.ru.

Siekia, kad dviratininkai būtų prilyginti automobilistams

Vienas akcijos organizatorių Romanas Lutoðkinas praneðė, kad renginyje turėtų dalyvauti keli dviratininkų ir automobilistų klubų nariai. Akcijos tikslas - atkreipti dėmesį į dviratininkus keliuose.

Tokiu neįprastu būdu akcijos organizatoriai siekia, kad Sankt - Peterburgo gatvėse būtų įrengti dviratininkams skirti takeliai, taip pat specialios dviračių stovėjimo aikðtelės prie metro. Dabar, pasak leidinio, dviratininkas turi nuimti vieną ratą, kad dviračio nepavogtų. Pagaliau, kad dviratininkai būtų prilyginti automobilių vairuotojams ir taptų pilnateisiais kelių eismo dalyviais.

 

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Ðeðtadienį, geguþės 3 dieną, 15:00 val. vietos laiku Sankt - Peterburgo Rūmų aikðtėje turėjo startuoti nuogi dviratininkai. Renginys, skirtas kovai dėl dviratininkų teisių, - praneða laikraðtis Gazeta.spb.ru.

Siekia, kad dviratininkai būtų prilyginti automobilistams

Vienas akcijos organizatorių Romanas Lutoðkinas praneðė, kad renginyje turėtų dalyvauti keli dviratininkų ir automobilistų klubų nariai. Akcijos tikslas - atkreipti dėmesį į dviratininkus keliuose.

Tokiu neįprastu būdu akcijos organizatoriai siekia, kad Sankt - Peterburgo gatvėse būtų įrengti dviratininkams skirti takeliai, taip pat specialios dviračių stovėjimo aikðtelės prie metro. Dabar, pasak leidinio, dviratininkas turi nuimti vieną ratą, kad dviračio nepavogtų. Pagaliau, kad dviratininkai būtų prilyginti automobilių vairuotojams ir taptų pilnateisiais kelių eismo dalyviais.

Buvo numatyta, kad Ið Rūmų aikðtės dviratininkai, lydimi automobilių, turėjo pajudėti Nevskio prospekto link. Be nuogų dviratininkų kolonos Nevskiu vaþiuotų ir dviratininkai su juodomis vėliavomis.

Iðsirengė nuogai tik vienas akcijos dalyvis

Tačiau numatytu laiku į Rūmų aikðtę susirinko apie 40 þmonių, bet tik vienas judėjimo “Juodosios vėliavos” aktyvistas nusirengė nuogai; kuris sėdęs ant dviračio uþsikabino plakatą: „Að pasipiktinęs uþterðtumu ir blogu akcijos Sankt - Peterburge organizavimu.” Tuo tarpu likusieji 39 dalyviai uþsidėjo dujokaukes, taip iðreikðdami protestą prieð iðmetamų dujų kiekį miesto gatvėse.

Pasaulinis nuogų dviratininkų maratonas įvyks birþelio mėnesį

Praneðama, kad ði akcija nėra pasaulinis nuogų dviratininkų maratono etapas. World Naked Bike Ride įvyks birþelio 7 dieną Kanadoje, birþelio 27 dieną Kopenhagoje (Danija), birþelio 27 Salonikuose (Graikija), birþelio 7 dieną Frankfurte (Vokietija), birþelio 21-22 dieną Miunchene., birþelio 7 dieną Mechike (Meksika), birþelio 7 dieną Utrechte (Nyderlandai), taip pat D. Britanijoje ir JAV.