Filmukas apie dviraèiø takus Vilniuje
Parayta admin Gegus 08 2008 13:35:04
Na ðtai ir iðëjo naujas filmukas apie Vilniaus dviraèiø takus. Viskas kas pasakytà filmuke - 100% tiesa. Siûlau visiems pasiþiûrëti.Beje, filmukà sukûrë eziukas vilniuje kartu su Heja Norden!