Lietuva pirma su ðalmai ir liemenëlemis dviratininkams?
Parayta admin Vasario 27 2008 15:39:31

Ðis klausimas sukėlė aistringas diskusijas. Jau prieð keletą metų Europos
Dviratininkų Federacija buvo priimusi deklaraciją kad ðalmai nemaþina avarijų,
þrk. apačioje.

Lietuvos Dviratininkų Bendrijos taryba priėmė deklaraciją: „Privalomi ðalmai ir
liemenes dviratininkams – smūgis dviračių kultūrai Lietuvoje“jos galite rasti čia: http://www.bicycle.lt/repository/2008/LDBprivalomisalmaiDiskusija;http://www.gerasdviratis.lt/forum/viewtopic.php?f=16&t=6803

LDB atlieka apklausą del privalomų ðalmų ir ðviesą atspindinčių liemenių
dviratininkams http://www.apklausa.lt/answerform.php?form=14277 . Ið anksto
dėkojame uþ jūsų atsakymus.

Patikėsime kad ir kaþkas ið valdyninkų skaitys argumentus....Iplstos naujienos

Ðis klausimas sukėlė aistringas diskusijas. Jau prieð keletą metų Europos
Dviratininkų Federacija buvo priimusi deklaraciją kad ðalmai nemaþina avarijų,
þrk. apačioje.

Lietuvos Dviratininkų Bendrijos taryba priėmė deklaraciją: „Privalomi ðalmai ir
liemenes dviratininkams – smūgis dviračių kultūrai Lietuvoje“jos galite rasti čia: http://www.bicycle.lt/repository/2008/LDBprivalomisalmaiDiskusija;http://www.gerasdviratis.lt/forum/viewtopic.php?f=16&t=6803

LDB atlieka apklausą del privalomų ðalmų ir ðviesą atspindinčių liemenių
dviratininkams http://www.apklausa.lt/answerform.php?form=14277 . Ið anksto
dėkojame uþ jūsų atsakymus.

Patikėsime kad ir kaþkas ið valdyninkų skaitys argumentus....[Frankas Wurft]