„Savaitës su dviraèiais“ dalyvis aplenkë dainininkà Antanà su „Volga“
Parayta admin Gegus 10 2008 08:04:49
Dviračiu nusigauti į darbą ryte yra greičiau nei automobiliu. Tuo vakar įsitikino eksperimento „Savaitė su dviračiais“ dalyvis Þilvinas, dviračiu aplenkęs kartu su juo startavusį dainininką Antaną, kuris trasą Vilniuje namai (Uþupis) – darbas (Gedimino pr.) įveikė 5 minutėmis vėliau.

Eksperimentinis marðrutas toks: startas prie Uþupio gimnazijos – Uþupio gatvė – Krivių – Malūnų – Maironio – Barboros Radvilaitės – Gedimino prospektas. Tiesa, Þilvinas pasinaudojo teise dviračiu kirsti Sereikiðkių parką ir Katedros aikðtę. Finiðas – Þilvino biuro durys Gedimino prospekte.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Dviračiu nusigauti į darbą ryte yra greičiau nei automobiliu. Tuo vakar įsitikino eksperimento „Savaitė su dviračiais“ dalyvis Þilvinas, dviračiu aplenkęs kartu su juo startavusį dainininką Antaną, kuris trasą Vilniuje namai (Uþupis) – darbas (Gedimino pr.) įveikė 5 minutėmis vėliau.

Eksperimentinis marðrutas toks: startas prie Uþupio gimnazijos – Uþupio gatvė – Krivių – Malūnų – Maironio – Barboros Radvilaitės – Gedimino prospektas. Tiesa, Þilvinas pasinaudojo teise dviračiu kirsti Sereikiðkių parką ir Katedros aikðtę. Finiðas – Þilvino biuro durys Gedimino prospekte.

„Nors kaip ir buvau tikras, kad laimėsiu, bet adrenalino uþteko. Iki pat Ðv. Onos baþnyčios Antanas gerokai pirmavo, tai jau maniau viskas, praloðiau. Nuo kalno lėkiau nestabdydamas, per visas duobes, net apsiverkiau nuo vėjo. Labai norėjau laimėti. Bet Barboros Radvilaitės gatvėje mus pasitiko iðganingasis kamðtukas ir sudie, Antanai!“ - taip savo tinklaraðtyje lenktynes apraðo Þilvinas.

 

Kadangi dviratininkui jokių trukdþių nebuvo, jis nulėkė tolyn, o Antanas liko tupėti spūstyje. „Atsipūtęs vaþiavau, mačiau, kad ðansų Antanas nebeturi. Atvaþiavau penkiomis minutėmis anksčiau negu mano varþovas. Gal jis būtų ir daugiau sugaiðęs, nes pasistatė automobilį prie Operos ir baleto teatro, o ten mokama aikðtelė“, - sako Þilvinas.

Jo teigimu, gyvenant Uþupyje, dviratis vis dėlto yra greitesnė transporto priemonė. Ypač per rytinius ir vakarinius kamðčius. „Be to, maðinos vairuotojui reikia ieðkoti, kur pasistatyti maðiną ir uþ tai susimokėti, o paskui dar ateiti nuo stovėjimo aikðtelės, kuri nebūtinai yra visai paðonėje. O að galiu privaþiuoti prie pat biuro durų ir pasistatyti dviratį nors ir prie slenksčio“, - pasakojo improvizuotų lenktynių nugalėtojas, trasą įveikęs per 10 min.

 

Čia galite pasiþiūrėti vadinamųjų lenktynių vaizdo įraðą:

 

www.DELFI.lt