Keliones dviraèiais Lietuvoje bei uþsienyje
Parayta admin Gegus 12 2008 15:55:06
Keliones dviraciais Lietuvoje / Bicycle Tours in Lithuania (4)
Dviraciu þygis "Graþutes perlas" (2008 06 16-17 d.d.)
“BaltiCCycle” þygis dviraciais po Ðiauliu apskriti (2008 07 12-20 d.d.)
Vasaros þygis dviraciais Kalvarija-Vilnius (2008 07 26-08 03 d.d.)

Keliones dviraciais uþsienyje / International Bicycle Tours (2)
Þygis dviraciais ið Olimpijos i Pekina (2008.02.20-08.08 d.d.)
DVIRACIU ÞYGIS "APLINK BALTIJOS JURA" IV ETAPAS (2008.05.16-06.01 d.d.)

Sporto renginiai dviratininkams / Bicycle Sport Event (5)
Liudo Alseikos dviraciu ralis, Ðiauliai–Klaipeda (2008 05 01-05 d.d.)
Turistas.lt dviraciu ralis, Kaunas (2008 07 06 d.)
“BALOÞI VELOSAFETY 2008”, Baloþi, Latvia (2008 05 10-11 d.)
Turistinis dviratininku maratonas "Dzukija 2008", Marcinkonys (2008 05 24-25 d.d.)
Maratonas MINI EKO LIETUVA 2008