Vaitkus kità sezonà atstovaus Armstrongo ekipai
Parayta admin Rugpjio 30 2009 07:57:15

Lietuvos dviratininkas Tomas Vaitkus kità sezonà atstovaus naujai sukurtai septyniskart prestiþiniø „Tour de France“ lenktyniø nugalëtojo Lence‘o Armstrongo komandai „The Sack“.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Lietuvos dviratininkas Tomas Vaitkus kità sezonà atstovaus naujai sukurtai septyniskart prestiþiniø „Tour de France“ lenktyniø nugalëtojo Lence‘o Armstrongo komandai „The Sack“.

T.Vaitkus

Kartu su lietuviu ið Kazachstano ekipos „Astana“ pasitraukë ir ðveicaras Gregoris Rastas‘as.

Naujienø portalui Alfa.lt su paèiu sportininku nepavyko susisiekti.

Pasak „The Sack“ sporto direktoriaus Johano Bruyneelio, ðiuo metu yra derinamos paskutinës sutarties detales ir su kitais atletais: Chrisu Horneriu, Andreasu Klodenu, Leviu Leipheimeriu ir Haimaru Zubeldia.

Alfa.lt