Visà geguþæ þymës gyventojø dviraèius
Parayta admin Gegus 03 2010 15:05:53
Visà geguþës mënesá Vilniaus apskrityje bus vykdoma prevencinë priemonë „Dviratis“. Gatvëse padaugëjus dviratininkø, daþnesnës ir jø vagystës. Skaityti daugiau...
Iplstos naujienos

Visą geguþės mėnesį Vilniaus apskrityje bus vykdoma prevencinė priemonė „Dviratis“. Gatvėse padaugėjus dviratininkų, daþnesnės ir jų vagystės.

Jos metu policijos pareigūnai specialiais þymekliais þymės gyventojų dviračius, patars kaip geriau apsisaugoti nuo dviračių vagysčių.

Antradienį, nuo 11 val. gyventojų dviračiai bus þymimi prie PC MANDARINAS (Ateities g. 91, Vilnius).

Apie kitas dviračių þymėjimo vietas ir laiką artimiausiu metu bus praneðta atskirai.
Be to, didesnės pastangos bus skiriamos pačių dviratininkų, ypač nepilnamečių, kontrolei – Kelių eismo taisyklių laikymuisi, nepilnamečiams dviratininkams taikomų apribojimų paisymui.

Vilniaus aps. VPK VTV kreipėsi į dviračių parduotuves praðydama prisidėti prie policijos vykdomų priemonių – parduotuvėse, jų tinklalapiuose skelbti patarimus, padedančius apsisaugoti nuo dviračių vagysčių ir parduotuvės klientams dalinti informacinius lapelius apie dviračių þymėjimą.

Smulkesnę informaciją apie akciją teikia Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vieðosios tvarkos valdybos (Vilniaus aps. VPK VTV) Prevencijos skyriaus specialistas Jevgenijus Liepis, tel. (8 5) 271 6498, el. p. [email protected].

http://www.diena.lt/