Pajûryje baigtas rekonstruoti dviraèiø takas tarp Ðventosios ir Palangos [VIDEO]
Parayta admin Birelio 28 2011 15:06:39

Pajûryje baigtas rekonstruoti dviraèiø takas tarp Šventosios ir Palangos.Norëdami pamatyti video spauskite skaityti toliau. 


Iplstos naujienos

Pajûryje baigtas rekonstruoti dviraèiø takas tarp Šventosios ir Palangos.