Vilniaus gatvëse praeiviø aká traukia dekoruoti dviraèiai
Parayta admin Liepos 27 2011 06:42:50

Vasaros metu á gatves išrieda daugybë dviraèiø, o jø neturintieji uþsuka á specializuotas parduotuves. Taèiau ne visus tenkina jø pasiûla: vienus atgraso kainos, kitiems nepatinka modeliai ir spalvos. Išrankieji dviratininkai savo rankomis tobulina dvirates transporto priemones. Vieni dekoruoja naujus dviraèius, kiti antram kvëpavimui prikelia moèiuèiø palikimà – senus, rûsiuose ar garaþuose pamirštus dviraèius.


Iplstos naujienos

Vasaros metu á gatves išrieda daugybë dviraèiø, o jø neturintieji uþsuka á specializuotas parduotuves. Taèiau ne visus tenkina jø pasiûla: vienus atgraso kainos, kitiems nepatinka modeliai ir spalvos. Išrankieji dviratininkai savo rankomis tobulina dvirates transporto priemones. Vieni dekoruoja naujus dviraèius, kiti antram kvëpavimui prikelia moèiuèiø palikimà – senus, rûsiuose ar garaþuose pamirštus dviraèius.

Perdaþytos, stilingomis detalëmis ir aksesuarais puoštos dviratës transporto priemonës traukia ne vieno praeivio aká originalumu, o jø vairuotojai dþiaugiasi išskirtiniais dviraèiais.

Skaityti toliau: http://gyvenimas.delfi.lt/naujos_formos/vilniaus-gatvese-praeiviu-aki-traukia-dekoruoti-dviraciai.d?id=47975359