Eko transportas. Dviraèiu po Vilniø - iðtisus metus
Parayta admin Lapkriio 12 2011 12:15:15

Keliauti po miestà galima ne tik automobiliu ar viešuoju transportu. Vis labiau Lietuvoje populiarëjantis dviratis - puiki transporto priemonë ir þiemà, ir vasarà. Tuo ásitikinæs Energetikos ministerijos Energijos ištekliø, elektros ir šilumos skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Aršauskas á darbà pedalus mina daugiau nei dešimtmetá.

Skaityti toliau


Iplstos naujienos

Keliauti po miestà galima ne tik automobiliu ar viešuoju transportu. Vis labiau Lietuvoje populiarëjantis dviratis - puiki transporto priemonë ir þiemà, ir vasarà. Tuo ásitikinæs Energetikos ministerijos Energijos ištekliø, elektros ir šilumos skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Aršauskas á darbà pedalus mina daugiau nei dešimtmetá.

Skaityti toliau