Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-10-30 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-10-30 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-10-30 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-10-30 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-10-30 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-10-30 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-10-30 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-10-30 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-10-30 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-10-30 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-10-30 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-10-30 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
LT olimpieèiai: Ignatas Konovalovas

Sporto ðaka: dviraèiø sportas

Rungtis: trekas, grupinës plento lenktynës

Gimimo data ir vieta: 1985 m. gruodþio 8 d., Panevëþys

Gyvenamoji vieta: Panevëþys

Ûgis: 190 cm

Svoris: 75 kg

Ðeimyninë padëtis: nevedæs

Iðsilavinimas: vidurinis

Laisvalaikio uþsiëmimas: knygos, internetas

Nuo kada sportuoja: 2000 m.

Buvæ treneriai: Algimantas Buividas, Algis Mitunevièius, Valerijus Konovalovas

Dabartinis treneris: Vitalija Breivienë

 


Laimëjimai:

2003 m. pasaulio jauniø èempionatas Maskvoje – 5 vieta, Europos jauniø èempionatas Maskvoje – 3 vieta

2004 m. Atënø olimpinës þaidynës – 8 vieta (4 km komand. persek. lenkt.)

2005 m. pasaulio èempionatas Madride – 27 vieta (indiv. lenkt.), Europos jaunimo treko èempionatas Italijoje – 3 vieta (4 km komand. persek. lenkt.)

2006 m. pasaulio èempionatas Zalcburge – 12 vieta (asm. lenkt.), Europos treko èempionatas Atënuose – 3 vieta (4 km komand. persek. lenkt.)

2007 m. pasaulio èempionatas Ðtutgarte – 12 vieta (asm. lenkt.), Europos jaunimo èempionatas Sofijoje – 2 vieta (176 km gr. lenkt.)

Pekinas 2008: grupinëse lenktynëse uþëmë 29 vietà

Alfa.lt

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

mert34
24/10/2020 21:52
freeporn

mert34
24/10/2020 21:52
[url=http://freepornvideosite.com/porn/free-pron-tube-xnxx-sex-mom-video-bokep/]xnxx[
/url]


mert34
24/10/2020 21:51
xvideos2 [url=http://freepornvideosite.com/porn/free-pron-tube-xnxx-sex-mom-video-bokep/]xnxx[
/url]


antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT