Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2018-02-23 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2018-02-23 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2018-02-23 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2018-02-23 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2018-02-23 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2018-02-23 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2018-02-23 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2018-02-23 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2018-02-23 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2018-02-23 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2018-02-23 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2018-02-23 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviraèiø nuoma

Vilnius

Vilniuje UAB "Baltic Cycle" nuomoja skirtingø ruðiø dviraèius (miesto, kelioninius, kalnø, vaikiðkus, chopperius) bei papildomà árangà (vaikiðkas kedutes, krepðius, ðalmus)...

Nuomos punktas velo-city.lt (UAB "Baltic Cycle") su ofisu
Bernadinø g. 10 (tarp Ðv. Onos baþnyèios ir Pilies gatvës)

Kontaktiniai telefonai Vilniuje (mob.):
+370 674 12123 (... ir rusiðkai, ir angliðkai)
+370 699 56009 (... ir angliðkai, ir vokiðkai)
darbo valandos:
I-V: 10-18 val., pietø pertrauka: 12-13 val.
VI-VII: 11-12.30 val. bei 17-18 val.

daugiau informacijos: www.velo-city.lt
laikinai ir http://www.bicycle.lt/lt/main/vilnius

Klaipëda

Klaipëdoje VðÁ "DU RATAI" nuomoja ávairius dviraèius ir turistiná inventoriø iðvykoms su ðeima ir draugais, jûsø ámonës darbuotojø ir sveèiø kelionëms Pajûrio dviraèiø trasa bei kitais marðrutais Lietuvoje ir uþsienyje.
VðÁ "DU RATAI" yra tarptautinio "BaltiCCycle" dviraèiø nuomos tinklo partneris.

Nuomos punktas Klaipëdos senamiestyje (nuo 2009.05.15):
Naujoji Uosto g. 3
(prie Pilies tilto ir Senosios Smiltynës perkëlos)

Kontaktiniai telefonai Klaipëdoje (mob.):
+370 614 18695 (... ir rusiðkai)
+370 615 91773 (... ir rusiðkai, ir angliðkai)
 

Daugiau informacijos ðiuose puslapiuose

 • BaltiCCycle - tai:
 • Dviraèiø ir kito turistinio inventoriaus nuoma Klaipëdoje, Vilniuje , Rygoje , Taline;
 • Dviraèiø pristatymas (paëmimas po kelionës) bet kur Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje;
 • Aprûpinimas dviraèiø marðrutø þemëlapiais ir kelioniø vadovais... 
 • VðÁ "DU RATAI" nuomoja Klaipëdoje (Naujoji uosto g. 3):
  Kelioninius (trekking) dviraèius “PANTHER" ("Rasant", "Sophy deLuxe", "Credo", "Regent", "Orion")  ir "KALKHOFF" ("Agattu 24" ir "Jubilee 7" ) - turistinëms kelionëms!
  Kalnø (MTB) dviraèius “PANTHER" ("AX/ASX-500", "PRO XR-555") - ekstremaliems pasivaþinëjimams ne tik gerais keliais! 
  Tandemà "PANTHER Curve" - dviratis dviems (vienas gali ir nemokëti vaþiuoti, bet iðmoks)!
  Triratæ rikðà "WINTHER Kangaroo"  (1 suaug. + 2 vaikams) - vienintelë tokia Lietuvoje, pagaminta Danijoje!
  Vaikiðkus dviraèius "PANTHER Jockey Alu" - savarankiðkoms kelionëms su tëvais!
  Vienrates tandemines priekabas (trailer-bike) 5-10 m. amþiaus vaikui - vis dar naujiena Lietuvoje!
  Dvirates priekabas “WINTHER Dolphin 1-2 vaikams iki 5 m. - kiekvieno maþylio svajonë!
  Vienrates krovinines (iki 32 kg) turistines priekabas "BOB Yak" - pagaminta JAV!
  Këdutes vaikams, montuojamas ant dviraèio galo - trumpoms iðvykoms su visa ðeima!
  Dviratininko ðalmus (S, M, L, XL dydþiai) - vaikams iki 18 m. (privaloma pagal KET) ir ne tik!
  Dviraèio kompiuteriukus „VDO (min. 5 funkcijos) - þinok savo greitá ir nuvaþiuotà atstumà!
  Turistinius neperðlampamus krepðius "ORTLIEB" - kelionëms be rûpesèiø per lietø!
  "ORTLIEB" krepðiø pardavimas - www.ortlieb.lt, [email protected]
  Ragø formos dviraèiø laikiklius 1-3 dviraèiø perveþimui automobiliu
  1-aðes ir 2-aðes priekabas mikro-/autobusams 13, 16 ir 21 dviraèio transportavimui

  Dël uþsakymø ir papildomos informacijos kreiptis:

  Klaipëdoje - VðÁ "DU RATAI"
  Mob. tel: (+370 614) 18695, (+370 615) 91773
  faksu: (8 46) 300145, El. paðtu: nuoma @ dviratis.lt
  Nuomos punktas Klaipëdos senamiestyje (nuo 2009.05.15): Naujoji Uosto g. 3 (prie Pilies tilto ir Senosios Smiltynës perkëlos)

  nuomos punktas Vilniuje
  Kontaktas Vilniuje: Frank'as Wurft, Mob. tel: (+370 699) 56009, faksu: (8 5) 2784074
  El. paðtu: [email protected]

  Kainoraðtis | Sàlygos

  Komentarai
  sarahw25 sausio 25 2018 17:49:05
  Lebrons Shoes
  Christian Louboutin Shoes
  Christian Louboutin Shoes
  Nike Outlet
  Air Max Pas Cher
  Moncler
  Louboutin Shoes
  Adidas Shoes For Women
  Yeezy
  Air Max 90 Pas Cher
  Red Jordan 11
  Jordan 11
  Ralph Lauren
  Pandora
  Timberlad Boots For Men
  Cheap Pandora Charms
  Adidas Outlet Store
  Red Bottoms Shoes
  Pandora Charms Sale
  Air Force 1 Shoes
  Yeezy Beluga 2.0
  Pandora Bracelets
  Puma Shoes For Men
  Jordan Retro
  Moncler UK
  Pandora Canada
  Nike Shoes For Women
  Nike Shoes
  Kevin Durant Shoes
  Pandora Jewelry
  Louboutin Heels
  Longchamp Le Pliage
  Pandora UK
  sarahw25 sausio 30 2018 19:28:59
  Adidas Outlet Store
  Timberlad Shoes
  Pandora
  Pandora Charms Sale Clearance
  Pandora
  Nike Shoes For Men
  Chaussure Air Max 90
  Puma Shoes For Women
  Pandora Jewelry
  Ralph Lauren
  Pandora Canada
  Pandora Charms Sale Clearance
  Red Bottom Shoes
  Jordan 11
  Longchamp
  Louboutin Heels
  Kevin Durant Shoes
  Christian Louboutin Shoes
  Nike Outlet
  Adidas Sneakers
  Air Force 1
  Pandora Jewelry 70% Off Clearance
  Air Max Pas Cher
  Christian Louboutin Shoes
  Jordan Retro
  Lebron James Shoes
  Moncler Outlet UK
  Yeezy Shoes
  Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0
  Nike Shoes
  Louboutin Shoes
  Jordan 11 Red
  Moncler
  felipeq4 vasario 02 2018 15:40:04
  Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint
  Adidas Yeezy
  Fenty Puma
  Nike Air Max 2018
  Adidas Outlet Store
  Kyrie Irving Shoes
  Ultra Boost
  Pandora Charms Outlet
  Michael Kors Canada
  Birkenstock Sandals For Women
  Michael Kors Outlet
  Ralph Lauren Outlet
  Ralph Lauren Sale Clearance
  Christian Louboutin
  Nike Vapormax
  Jordan 11
  Birkenstock Shoes
  Michael Kors Outlet
  Soccer Cleats On Sale
  Air Max 90
  Goyard
  Birkenstock Outlet
  Air Max 95
  Curry Shoes
  Nike Outlet
  Pandora Jewelry
  Nike Huaraches
  New Jordans
  Birkenstock
  Pandora Jewelry
  NMD
  Air Jordans
  Michael Kors
  Adidas Yeezy V2
  Yeezy Shoes
  Yeezy Boost 350
  Rayti komentar
  Prisijunkite, nordami parayti komentar.
  Reitingai
  Balsuoti gali tik nariai.

  Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

  Nra reiting.
  Prisijungti
  Nario vardas

  Slaptaodis  Dar ne narys?
  Registruokis

  Pamirai slaptaod?
  Paprayk naujo
  Facebook

  Praneðkite naujienà

  Paskutiniai straipsniai
  Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
  Reklama
  aukykla
  Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

  sarahw25
  30/01/2018 12:18
  Yeezy Beluga
  Nike Shoes
  Nike Outlet
  [url=http://www.


  sarahw25
  29/01/2018 14:11
  Pandora Jewelry Official Site
  Christian Louboutin Shoes
  [url=http://www.pa


  sarahw25
  27/01/2018 13:31
  Polo Ralph Lauren
  Nike Outlet Store
  Pandora
  [url=h


  sarahw25
  26/01/2018 17:39
  Pandora Bracelet
  Polo Ralph Lauren
  Air Max


  sarahw25
  25/01/2018 18:51
  Jordan 11
  Jordan 11 Red
  [url=http://www.timberlandbootsshoes.us.com/]Timberlad Boots For Men[/url


  aukyklos archyvas
  Reklama
  nemokami skelbimai
  SMS Pažintys
  Sporto naujienos
  Padangos
  Skaitliukas
  Hey.lt lankomumo statistika
  Geriausi.Net !
  Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

  © MINAM.LT