Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2022-10-28 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2022-10-28 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2022-10-28 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2022-10-28 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2022-10-28 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2022-10-28 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2022-10-28 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2022-10-28 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2022-10-28 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2022-10-28 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2022-10-28 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2022-10-28 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviraèiø parduotuvë/taisyklos
Dviraèiø parduotuvë/taisyklos Lietuvoje

Vilnius
Hawaii Express
Vilniaus g. 37
Vilnius 01119
Telefonas: 8 5 2611 617
Darbo laikas:
I-V - 10-19
VI - 10-17
VII - 11-16

Konstitucijos pr. 12
Vilnius 09308
Tel nr.:8 5 2728 817
Darbo laikas:
I-V - 10-19
VI - 10-17
VII - 11-16


Dviratis tau
Adresas: Kalvarijø 170 Telefonai: 2776246, 867094274 Pastabos: Darbo laikas: I - V 10 - 19 val. VI 10 - 16 val. (prieð ,,Baldø Rojø")

Kaunas
Pramonës pr. 11
Kaunas 51327
Telefonas: 8 37 760 211
Darbo laikas:
I-V - 10-19
VI - 10-17
VII - 11-16


Dviratinis.
Dviraèiai, dviraèiø dalys, dviraèiø taisymas.
V.Putvinskio 26, Kaunas
tel. (37)207866Dviraèiø taisykla Kaunas, Miðko 30. tel. 208765
pirmadieniais,antradieniais,treèiadieniais, ketvirtadieniais,penktadieniais
nuo 10:30 iki 18 val. ðeðtadieniais nuo 10 iki 16 val.


DVIRAÈIØ TAISYKLA
Staniûnø g. 66, LT-36142, PANEVËÞYS (45) 434695

UAB "Geras dviratis"
Kubiliaus g. 16, Vilnius;
Tel.: +370 69871715,
Mob.: +370 68600399

El.. paðtas:
[email protected]
[email protected]

Darbo laikas nesezono metu:
Darbo dienomis 12.00-19.00 val .
Ðeðtadieniais 10.00-15.00 val.
Pirmadieniais nedirbame.DU RATAI, VðÁ
Ámonës kodas 141997448
LT-91001, KLAIPËDA (614) 18695
Komentarai
Evaldas__ liepos 07 2010 17:44:58
Atlieku dviraèiø remonto darbus Kaune, keièiu susidevëjusias detales, galiu surinkti dviratá ið atskirø daliø, konsultuoju, atlieku ávairius profilaktinius prieþiûros darbus. Dirbu su jûsø ar savomis detalëmis. Darbà atlieku greitai, kokybiðkai ir nebrangiai. Tel. 862210977
PredatoR balandio 01 2013 13:05:48
ikelsiu as mzk kas kur ir kaip parduoda kur taiso , kai grysiu is komandiruotes
jonasss balandio 27 2013 18:35:50
jieskau irkt rusisku dviraciu gali but gedi aciu:)
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

mert38
18/07/2022 08:42
freepornovideosite.net xxxmobilsex.net freexxxpornwap.com

mert38
07/07/2022 13:55
trafo izolasyon malzemeleri transformerboard

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT