Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2017-10-27 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2017-10-27 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2017-10-27 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2017-10-27 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2017-10-27 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2017-10-27 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2017-10-27 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2017-10-27 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2017-10-27 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2017-10-27 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2017-10-27 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2017-10-27 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Gamintojai
http://www.mongoose.com/ MONGOOSE

http://www.scott-europe.com/ SCOTT

http://www.giant-bicycle.com/ GIANT

http://www.gazelle.nl/ GAZELLE (olandiðkai)

http://www.cannondale.com/ CANNONDALE

http://www.centurion.ch/ CENTURION (vokiðkai)

http://www.colnago.com/ COLNAGO (angliðkai, italiðkai)

http://www.baltikvairas.lt/ "BALTIK VAIRAS" - dviraèiø gamykla Ðiauliuose, gaminanti dviraèius PANTHER ir MINERVA

http://www.kellys.sk KELLY'S

http://www.diamondback.com Turintis ilgametæ patirtá dviraèiø gamintojas

http://www.wheeler-bikes.de/index.php Puikûs vokiðki dviraèiai visiems ir viskam.

http://www.optima-cycles.nl OPTIMA - olandiðki velomobiliai

http://www.velomobilis.lt Lietuviðkø velomobiliø (2-3-4 ratø) gamintojas

http://www.saginda.lt Stinger, Roxver, Extrem - gamintojas UAB "Saginda"

http://www.bergamont.de BerGaMont- kokybiðki vokiðki dviraèiai.

http://www.stycle.ch STYCLE dviraèiai

http://www.sinner.demon.nl/ SINNER - olandiðki velomobiliai

http://www.dawescycles.com/ DAWES - angliðki dviraèiai, ávairûs modeliai

http://www.santos-bikes.nl/frameset.php SANTOS - naujas olandiðkø dviraèiø gamintojas

http://www.christianiabikes.com/english/uk_main.htm CHRISTIANIA Bikes - daniðki dviraèiai vaikø transportavimui

http://www.bakfiets.nl/eng/ BAKFIETS - olandiðki ðeimyniniai dviraèiai patogiam vaikø transportavimui

http://www.bulls.de BULLS - vokiðki dviraèiai

http://www.schauff.de/ SCHAUFF - pagaminta Vokietijoje

http://corratec.com CORRATEC - Aukðtos klasës dviraèiai

http://www.trialbikes.ru trialiniai dviraèiai (gu,echo,zoo,ir t.t), daug detaliø trialiniams ir ne tik dviraèiams (rusø kalba)

http://www.gtbikes.com GT dviraèiai - puikus kainos ir kokybës santykis

http://www.schwinnbike.com SCWINN dviraèiai nuo 1895 metø

http://www.airnimal.com/ AIRNIMAL - sudedamø dviraèiø gamintojas

http://www.dahon.com DAHON - sudedamø dviraèiø gamintojas

http://www.santacruzbikes.com/ SANTA-CRUZ populiarûs dviraèiai visame pasaulyje

http://www.bianchi.it/uk/products/productsRC.aspx BIANCHI dviraèiai

http://www.gitane.com GITANE - prancûziðki dviraèiai, turintys neblogà turistiniø ir miesto modeliø asortimentà.

http://www.focus-bikes.com FOCUS dviraèiai

http://www.kalkhoff-bikes.de/ KALKHOFF - vokiðki dviraèiai

http://www.konaworld.com KONA dviraèiai

http://www.burley.com/products/trailers/ BURLEY - dviraèiai, tandemai, dviraèiø priekabos ir kt.

http://www.specialized.com SPECIALIZED - garsëja inovacijomis kalnø dviraèiams.

http://www.fortframes.cz/english/index.html FORT - dviraèiai, pagaminti Èekijoje.

http://www.conway-bikes.de CONWAY

http://www.longusbikes.com/ LONGUS

http://www.rowingbike.com Netradiciniai dviraèiai

http://www.winterxbike.com/ WinterXBike - ypatingi dviraèiai þiemai

http://www.kross.pl KROSS - lenkiðki dviraèiai

http://www.fujibikes.lt/ FUJI dviraèiai (amerikieèiø - japonø kilmë)

http://velomobil.nm.ru/ Viskas apie velomobilius (rusø kalba)

http://www.electroairbike.freesurf.fr/ dviraciai/triraciai varomi suspausto oro :))) (prancûziðkai)

http://www.christini.com/ 2x2 AWD

http://www.tassoitalia.it/ TASSO italiðki krovininiai, keleiviniai ir kt. nestandartiniai triraèiai

http://www.katarga.com KATARGA

http://www.trekbikes.com TREK - tikri amerikietiðki dviraèiai, padëjæ Lance'ui Armstrongui laimëti "Tour de France".

http://www.univega.com UNIVEGA

http://www.raleighbikes.com/ RALEIGH - angliðki dviraèiai, gaminami nuo 1888 m.

http://www.beone-bikes.com BEONE - Olandijos dviraèiø gamintojas

http://www.rockmachine.us ROCKMACHINE - amerkietiðki dviraèiai

http://www.author.cz/ AUTHOR - èekiðki dviraèiai

http://www.davincitandems.com "da Vinci Designs" rankø darbo tandemai

http://www.felt.de FELT - puikûs vokiðki dviraèiai.

http://www.estelle.de Elektra varomas dviratis.

http://www.pantherbike.de/ PANTHER dviraèiai (vokiðkai)

http://www.koga.com KOGA - vieni geriausiø kelioniniø dviraèiø.

http://www.merida.com/ MERIDA

Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

nicoleh7
13/10/2017 05:27
You could possibly on top of that value video games for ones whole family by GSN Online game Vestibule. The actual vast range of game titles out there varieties features Cards, The [url=http://www.ral

nicoleh7
12/10/2017 17:50
Can be somebody getting ready the girl wedding, or even are you currently getting ready your wedding. Have you make a decision your blossom woman as well as [url=http://www.fidget-spinner.us.com/][b]F

nicoleh7
12/10/2017 17:45
By far the most of Clarks UK ladies are very weakend regarding their behavior facing a pair of shoes or boots on sale.The simple thought of using a se

nicoleh7
11/10/2017 18:14
Adidas produces in an individual bunch of coach shoes since we understand by you in which what things can help you Nike Cortez Classic feel comfortable a

nicoleh7
11/10/2017 18:12
If the materials from the ideal sneaker will be larger similar to those of degree or fleece jacket it offers a superior far better heat retaining [url=http://www.clarksshoes.org.uk/]Clarks UK[/

aukyklos archyvas
Reklama
nemokami skelbimai
SMS Pažintys
Sporto naujienos
Padangos
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT